2м РКК-телескоп

Официален сайт на НАО Рожен

Международен колектив с участието на български астрономи откри цикли на осцилираща яркост в струя от високоенергийни частици, излъчвани от блазара BL Lac. Резултатите от това изследване са публикувани в едно от най-престижните научни списания в света – „Nature“, бр. 7926, том 609 от 8 септември 2022 г.
Прочетете повече


Успешно приключи 5-годишният проект „Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия между наблюдения и теория“ на екип от учени от Института по астрономия с НАО.
Прочетете повече


Учени от Института по астрономия с НАО към БАН в екип с публикация в „The Astrophysical Journal“.
Прочетете повече


 Други новини  |  Актуални теми

 Времето сега и прогнози за района на НАО, УЕБ-камера и автоматични станции

 Разпределение на наблюдателното време за телескопите в НАО Рожен и АО-Белоградчк

 УЕБ-сайт на Комисията за разпределение на наблюдателното време към Научният съвет на ИА с НАО

 Посещения в НАО Рожен – ред и контакти

 Съюз на астрономите в България


50/70см Шмит телескоп

60см Касегрен телескоп

15см коронограф

30см телескоп Meade


30см Нютон–астрограф ASA N12 (ИРИДА север) и 30см Ричи-Кретиен астрограф (ИРИДА юг)


  Последна актуализация: 10 септември 2022 г.

За контакти:

©2008-2022 НАО Рожен. Всички права запазени.