Телескопи, светоприемна апаратура | Фотогалерии

 

 

Касегрен телескоп „Zeiss-600”

  

 

Оптични параметри:

Диаметър на главното огледало: 60 см

Фокусно разстояние: 750 см

Относителен отвор: 1:12.5 (f/12.5)

 

 

Кулата, телескопът, сензори

 

  Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image914.jpg

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image912.jpg   Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image913.jpg

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image904.jpg    Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image905.jpg

 

CCD-камерата PL 9000                                             Електрофотометър (2002 г.)

 

 

Работно място

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image906.jpg

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image907.jpg

 

 

Апаратура за захранване на воденето

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image908.jpg    Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr16_files\image909.jpg

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура | Фотогалерии