Към другите галерии | Още информация за Посетителския център

 

 

Посетителският център - павилионът с 30см телескоп Meade

 

Снимки: ст.н.с. Д. Колев и П. Маркишки

 

 

 

 

Павилионът с подвижния покрив за 18см Менискас-телескоп

 

 

Павилионът и кулата на 2м телескоп

 

 

30см телескоп Мийд предназначен за демонстрационни наблюдения

 

 

 

 

 

Районът около посетителския център

 

 

 

Пристигащи посетителски групи

 

 

 

 

 

Към другите галерии