Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкция за управление на 2-м РКК телескоп | Фотогалерии

 

 

 

Двуметровият Ричи-Кретиен-Куде (РКК) телескоп

 

 

 

Оптични параметри

Диаметър на главното огледало: 2 m

При система Ричи-Кретиен

Фокусно разстояние: 16 m

Относителен отвор: 1:8 (f/8)

При система Куде

Фокусно разстояние: 72 m

Относителен отвор: 1:36 (f/36)

Производител: Карл Цайс Йена, Германия

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr2_files\image701.jpg   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr2_files\image702.jpg

 

 

Монтировка и оптични системи на телескопа

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr2_files\image705.jpg

 

Монтировка:

Телескопът е монтиран екваториално и се насочва към обектите по зададени небесни координати, чрез въртене около две оси – часова и деклинационна. Часовата ос се носи от лагерите a и a′ и е наклонена на север, на ъгъл, съответстващ на височината на северния небесен полюс над хоризонта (т.е. на географската ширина на обсерваторията). Този наклон позволява телескопът да следи небесните светила по време на дългите експозиции, чрез бавно въртене само около часовата ос – синхронно с видимото движение на небесната сфера. Насочването по деклинация става чрез въртене на зрителната тръба (тубуса) около късата деклинационна ос d. Тежестта на зрителната тръба се уравновесява от противотежестта P, като общият център на тежестта съвпада с центъра О на полираната метална сфера s, която лагерува върху маслената възглавница a, нагнетявана от маслена помпа. Сферата s поема цялата тежест на телескопа, а долният лагер a' остава ненатоварен. В самата зрителна тръба двуметровото на диаметър 2.5 тонно главно огледало 1 лежи върху разтоварващия механизъм m, представляващ сложна система от лостове и тежести, разпределящи равномерно тежестта на огледалото при различен наклон на телескопа спрямо хоризонта. Така се избягват деформации на отразяващата повърхност, които биха влошили качеството на образа. В задната част на зрителната тръба се намира блокът n, към който се прикачва светоприемната апаратура. Последната се подбира съобразно наблюдателните задачи. Блокът n има възможност да се завърта около главната оптична ос на телескопа и да се фиксира на произволен позиционен ъгъл. На него е монтирана автогидираща система, отговорна за прецизното водене на телескопа по звезда, избрана във видима близост до фотографирания обект.

 

Двете оптични системи на телескопа:

Паралелният светлинен сноп, идващ от наблюдавания обект, попада в главното двуметрово хиперболично огледало 1 и след отражение в него се отправя към едно от двете изпъкнали вторични огледала 2a или 2b, но вече като сходящ сноп лъчи. При система Куде – вляво (от фр. Coudé), вторичното огледало 2b е обърнато към главното и отразява снопа назад към плоското огледало 3, което е наклонено под 45° спрямо оптичната ос на телескопа. След третото си отражение, стесняващият се светлинен сноп влиза в кухата деклинационна ос d и достига плоското огледало 4, което също е наклонено под 45°. След отражение и в него, снопът преминава през тръбната часова ос на монтировката и влиза в помещение, намиращо се под телескопа. След отражение в още едно плоско огледало (5) снопът достига фокуса FCoude, след което попада в сложната оптична система на Куде-спектрограф. Фокусното разстояние на телескопа при системата Куде е 72 m. Предимството на тази система е, че независимо в каква посока е насочен телескопа, образът на обекта се построява винаги в стационарния Куде-фокус и може да бъде анализиран от тежка и обемна светоприемна апаратура, инсталирана в няколко помещения на долния етаж. Недостатък на системата Куде са многото отражения, при които се получават загуби на светлинна енергия.

Към система Ричи-Кретиен (Ritchey-Chrétien – RC или РК, вдясно) се преминава, като вторичното огледало 2b се размени с 2a чрез превъртане на носещия ги кръст на 180°. Тъй като огледалото е с по-голямо фокусно разстояние, резултантното фокусно разстояние на цялата система се скъсява до 16 m. Освен това се отстранява плоското отклоняващо огледало 3 за да може фокусиращият се сноп да премине през централния отвор на главното огледало 1 и да достигне Ричи-Кретиен фокуса FRC.

 

 

Вижте снимки от процедурите по смяна на оптичната система на телескопа

 

 

Съставил: Пенчо Маркишки  

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура

 

Инструкция за управление на 2-м РКК-телескоп (PDF, 941 KB)

 

Фотогалерия - 2-м РКК-телескоп