Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкции за работа със Шмидт-телескопа

 

 

50/70 см Шмит телескоп

 

 

Оптични параметри:

Диаметър на Шмит-пластината: 50 см;

Диаметър на сферичното огледало: 70 см;

Фокусно разстояние: 172 см;

Относителен отвор: 1:3.44 (F/3.44).

 

 

 

   

 

  

 

Оптичната система на телескопа (щракнете върху фигурата за да я видите уголемена)

 

O – център на корекционната пластина, който се явява също и проекционен център на системата;

S – връхна точка (център на отразяващата повърхност) на сферичното огледало;

Fa –  главен фокус, т.е. фокус за лъчите от звезда, проектираща се в цен­търа на полето (в оранжево). Тези лъчи осветяват централна област от огледалото с диаметър близък до този на корекционната пластина;

Fbфокус на лъчите от звезда, проектираща се в края на полето (в зелено). Тези лъчи също осветяват област от огледалото с диаметър колкото пластината, но тази област не е концентрична на огледалото, т.е. неговия връх (т. S) не е в нейната среда;

fфокусно разстояние на огледалото: f = SF = 172 см;

k1сфера, част от която е отразяващата повърхност на огледалото;

r1радиус на тази сфера, т.е. на повърхностната кривина на огледалото: r1 = 2f = 344 см;

k2 - сфера, част от която е огънатото фокално поле на телескопа;

r2радиус на тази сфера: r2 = r1/2 = f = OFa;

αполовината от ъгловия обхват на телескопа (2α = 1.23о по страната на CCD-матрицата, α = 0.615o).

 

 

  

 

  

 

Офсетният гид

 

 

Скали за настройка на офсетния гид

 

  

 

 

 

Скалите на часовата и на деклинационната ос.

 

  

 

  

 

Апаратура за захранване на двигателя за воденето и обективна призма, поставяща се пред Шмит-пластината

за заснемане на спектри на обекти, видими в цялото поле на телескопа (и следващата снимка).

 

 

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура

 

Инструкции за работа със Шмит-телескопа