Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкции за работа със Шмидт телескопа

 

 

50/70 см Шмит телескоп

 

 

Оптични параметри:

Диаметър на Шмит пластината (входна апертура): 50 см

Диаметър на сферичното огледало: 70 см

Фокусно разстояние: 172 см

Относителен отвор: 1:3.44 (f/3.44)

 

 

 

 D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17016.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17001.jpg

 

  

 

Оптичната система на телескопа (щракнете върху фигурата за да я видите уголемена)

 

O – център на корекционната пластина, който се явява също и проекционен център на цялата оптична система

S – връхна точка (център на отразяващата повърхност) на сферичното огледало

Fa –  главен фокус, т.е. фокус за лъчите от звезда, проектираща се в цен­търа на полето (в оранжево). Тези лъчи осветяват централна област от огледалото, с диаметър близък до този на корекционната пластина

Fbфокус на лъчите от звезда, проектираща се в края на полето (в зелено). Тези лъчи също осветяват област от огледалото, имаща диаметър колкото пластината, но тази област не е концентрична на огледалото, т.е. неговият връх (т. S) не е в нейния център

fфокусно разстояние на огледалото: f = SF = 172 см

k1сфера, част от която е отразяващата повърхност на огледалото

r1радиус на тази сфера, т.е. на повърхностната кривина на огледалото, като r1 = 2f = 344 см

k2 – сфера, част от която е огънатото фокално поле на телескопа

r2радиус на тази сфера, като r2 = r1/2 = f = OFa

αполовината от ъгловия обхват на телескопа (2α = 1.23° по страната на CCD-матрицата, α = 0.615°)

c – кръст (spider), носещ цифровата камера

m – механизъм за фокусиране

 

 

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17002.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17003.jpg

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17004.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17005.jpg

 

Офсетният гид

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17006.jpg

 

Скали за настройка на офсетния гид

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17007.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17008.jpg

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17009.jpg

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17010.jpg

 

Скалите на часовата и на деклинационната ос.

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17011.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17012.jpg

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17013.jpg   D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17014.jpg

 

Апаратура за захранване на двигателя за воденето и обективна призма, поставяща се пред Шмит-пластината

за заснемане на спектри на обекти, видими в цялото поле на телескопа (и следващата снимка).

 

D:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr17_files\image17015.jpg

 

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура

 

Инструкции за работа със Шмит телескопа