2 м РКК телескоп

Официален сайт на НАО Рожен

1.5 м телескоп ASA AZ1500


 Новини

 Посещения в НАО Рожен – ред и контакти

 Времето сега и прогнози за района на НАО, УЕБ-камера и автоматични станции

 Разпределение на наблюдателното време за телескопите в НАО Рожен и АО-Белоградчк

 УЕБ-сайт на Комисията за разпределение на наблюдателното време към Научният съвет на ИА с НАО

 Съюз на астрономите в България


50/70 см Шмит телескоп

60 см Касегрен телескоп

15см коронограф

30 см телескоп Meade


30 см Нютон–астрограф ASA N12 (ИРИДА север) и 30 см Ричи-Кретиен астрограф (ИРИДА юг)


  Последна актуализация: 9 април 2024 г.

За контакти:

©2008-2024 НАО Рожен. Всички права запазени.