Други наблюдения | Новини |

 

 

Нова в близост до центъра на галактиката М31 Андромеда

 

31 май 2011 г.

 

 Българската група за търсене на нови в близки галактики откри поредната си, и втора за тази година нова в галактиката М31 Андромеда, с телескопите на НАО Рожен. Откритието е направено по три, комбинирани в едно, R-изображения на централната област на галактиката. Кадрите са получени с 2м телескоп на НАО Рожен в последните минути на ноща на 29/30-ти май. Непосредствено след наблюденията са получени прецизни данни за местоположението и за блясъка на новата, които са публикувани в международните web-страници за нови в близки галактики.

 

Откриването и получаването на първоначални данни за блясъка и координатите на новата са едва първите стъпки от изследването на тези явления. Бързото публикуване на данните за новооткритите нови е от изключителна важност за проследяването на явлението и от други обсерватории по света. Само така е възможно да се получат повече фотометрични, а и спектрални данни, и да се определи типа на наблюдавания обект.

 

Description: Description: Щракнете за голяма версия на изображението

 

Фиг. 1. Част от изображенията, получени във филтър R на 30/31-ви  януари (ляво) и на 29/30-ти май (дясно) с 2м телескоп на НАО Рожен. Местоположението на новата е отбелязано (вижте голяма версия на изображението).

 

 

Новата от 29/30 май е 16-тата в М31, открита от българската група за търсене на нови в близки галактики от края на 2004 г до днес.

 

Description: Description: Щракнете за голяма версия на изображението

 

 Фиг. 2. Цветно изображение на галактиката М31, комбинирано от кадри в BVR 

филтри, получени с 50/70 см Шмит телескопа на НАО Рожен. Със зелени кръгчета са обозначени местоположенията на 14 нови, открити до края на 2009 г. от българската група. С червени кръгчета са обозначени местоположенията на последните две нови, открити през 2011 г. (вижте голяма версия на изображението).

 

Повече подробности за изследването на новите от българския екип могат да се намерят в Публикациите на групата и на web-страниците, в които се събират всички международни данни за новите:(M31 (Apparent) Novae Page, Extragalactic Novae Page и Astronomer's Telegram).

 

 

Гл. ас д-р Евгени Овчаров, Катедра Астрономия към СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

 

Други наблюдения | Новини