Други наблюдения | Новини | Актуална астрономическа снимка

 

  

30 януари 2011 г.

 

Българската група за търсене на нови в близки галактики откри поредната нова в галактиката М31 (Андромеда). Откритието е направено по BVR-кадри на централната област на галактиката, получени с 50/70 см Шмит телескоп на НАО Рожен, вечерта на 27-ми януари. Веднага след наблюденията са определени координатите и блясъкът в трите използвани филтъра (BVR) на новата, които са публикувани в международните web-страници за нови в близки галактики.

Публикуването на данни за откритите нови непосредствено след наблюденията е от особена важност за проследяването на явления и от други обсерватории по света и най-вече за получаването на спектрални и допълнителни фотометрични данни, което ще позволи определянето на типа на новата. Не е изключено новооткритият обект да е променлива звезда от тип Мира. Само чрез последващи наблюдения може да се определи точно типът на обекта.

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\observations\fr4_files\Nova_2011_01c.jpg

 

Част от изображенията, получени във филтър R на 27-ми януари (ляво) и на 15-ти януари (дясно). Местоположението на новата е отбелязано.

 

Новите са явления, изглеждащи за наблюдателя като появяване на нова звезда на небето, от което идва и името им. Новите възникват в тесни двойни системи, състоящи се от хладна звезда и горещо бяло джудже. Избухването се дължи на запалване на термоядрени реакции в основата на акреционния диск, формиран около бялото джудже при падането на газ от звездата-компаньон. Светимостта на системата се повишава до милион пъти и спада до предишното си състояние за месеци. Проследяването на изменението на блясъка на новите с времето е важно, както за разбиране на физичните условия и процеси, водещи до подобни механизми, така и до калибрирането на тези обекти като индикатори на разстояния във Вселената.

 

 През последните години търсенето и изследването на нови е една от актуалните наблюдателни задачи в астрономията. Спиралната галактика М31 (Андромеда), благодарение на разположението си спрямо нас на небето, е особено подходяща за изследване на нови. В момента по света работят няколко екипа, търсещи нови в близки галактики. Повечето от тях са съставени от европейски учени, като един от тях е българският екип, съставен от учени от Катедрата по Астрономия към СУ “Св. Климент Охридски” и Института по Астрономия и НАО Рожен към БАН. Годишно в М31 се откриват около 25 нови. Новата от 27-ми януари е 15-тата в М31, открита от българската група за търсене на нови в близки галактики от края на 2004 г до днес. Откриването и получаването на първоначални данни за блясъка и местоположението на новата са едва първите стъпки от изследването на тези явления.

 

Откритието на новата е дело на изцяло български екип в рамките на научно-изследователските проекти DO 02-340 и DO 02-362 (СМАРТНЕТ) на Катедрата по Астрономия към СУ “Св. Климент Охридски”, Института по астрономия при БАН и Шуменския университет, финансирани от Фонд „Научни изследвания” на МОМН.

Повече подробности за изследването на новите от българския екип могат да се намерят в Публикациите на групата и на web-страниците, в които се събират всички международни данни за новите (M31 (Apparent) Novae Page, Extragalactic Novae Page и Astronomer's Telegram).

 

 

Гл. ас д-р Евгени Овчаров, Катедра Астрономия към СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

 

Други наблюдения | Новини