Телескопи, светоприемна апаратура | Оптични параметри на Шмит телескопа

 

 

 

Управление и инструкции за работа с

50/70 см Шмит телескоп

 

 

 

Табла, пултове и управление на телескопа

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image703.jpg

 

Главно ел. табло

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image704.jpg

 

Захранващо табло на телескопа

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image705.jpg

 

Захранване на часовото водене

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image706.jpg

 

Честотен генератор, регулиращ скоростта на ел. двигателя за воденето

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image707.jpg

 

Работно място

  

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image709.jpg

 

Ръчки за корекции в насочването на телескопа.

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image710.jpg

 

Текста от горната снимка

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image711.jpg

 

Нониуси за настройка на каретката на офсетния гид.

 

 

 

Инструкции за работа:

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image712.jpg

 

Таблица честоти

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image713.jpg

 

Упътване за работа с телескопа – страница 1

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image714.jpg

 

Страница 2

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image715.jpg

 

Страница 3

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr14_files\image716.jpg

 

Страница 4

 

  

 

Телескопи, светоприемна апаратура