Към другите новини

 

 

Традицията продължава:

ученици откриват и изследват астероиди с телескопите на НАО-Рожен

 

15 юли 2013 г.

 

Националната астрономическа обсерватория е най-големият научно-изследователски и образователен астрономически център за страната и региона.  Всеки месец НАО-Рожен предоставя на екипи от ученици и студенти възможността да използват инфраструктурата и професионалната наблюдателна апаратура за провеждането на школи, практики, експедиции. НАО-Рожен е основен партньор на Европейската асоциация за астрономическо образование.

В месеците юни, юли и август се провеждат наблюдателни школи на ученици от Варненската обсерватория, които се занимават с откриване, проследяване и изследване на астероиди. Под ръководството на астрономи от Института по астрономия учениците провеждат наблюдения, усвояват професионален софтуер, обработват астрономически изображения с астероиди и изследват техните орбитални и физически параметри. Варненските млади астрономи от няколко години работят по Международни програми за ученици и студенти за откриване и проследяване на астероиди. Те са проследили стотици опасни за Земята астероиди, направили са предварителни открития на над 80 астероида и имат 14 потвърдени открития с проследени астероиди.  Два от новите астероиди, открити от варненски ученици бяха потвърдени с помощта на 2-метровия телескоп на НАО-Рожен от екип  професионални астрономи от Института по астрономия и Софийския университет. Над 40 ученици от 8 до 12 клас са организирани в наблюдателни екипи и участват в редица международни наблюдателни кампании за търсене на астероиди. Всеки месец екипите от ученици и студенти наблюдават близки и опасни астероиди, както и астероиди от научните програми на Космическите мисии на НАСА OSIRIS-Rex и EPOXI с Шмит телескопа и 2-метровия телескоп на НАО. Учениците самостоятелно получават кадри на близки и опасни астероиди,  определят техните координати, периоди на въртене, форма, размери и други физически характеристики.

Предоставената възможност за използване на телескопите от ученици за наблюдение и изследване на астероиди представлява само малка част от изследователската и образователна дейност в НАО.  Предмет на изследванията тук са астрономически обекти, намиращи се на различни разстояния, с различни размери, физически свойства и химичен състав, изолирани или групирани в двойни системи или в купове от стотици хиляди звезди. Най-често това са обекти на различна възраст – от далечните квазари, сформирали се милиарди години преди появата на Слънцето, през звездите от Млечния път, до нашата планетна система, част от която са астероидите. Въпреки сравнително малкото място, което заема изследването на астероиди в НАО, за учениците-откриватели то има огромно значение. Благодарение на получените тук знания и умения много от младите хора, преминали през тази школа, виждат своята бъдеща реализация в областта на астрономията и природните науки.  

  

 

Ученици, обучаващи се в обработка и анализ на астрономически фотографски изображения

 

 

 

Ученици – участници в летни астрономически школи под 2-м телескоп в НАО

 

 

 

Подробна информация за това как ученици и студенти използват телескопите на НАО Рожен за наблюдение и проследяване на астероиди, както и за тяхното участие в Европейските образователни инициативи и в международните космически програми,   може да получите от д-р Веселка Радева, НАОП-Варна (veselka.radeva@gmail.com).

 

 

    

 

Към другите новини