Към другите новини

 

 

Негово Превъзходителство Джеймс Уорлик посети НАО

 

20 септември 2011 г.

 

На 18 септември Посланикът на САЩ в България - н.пр. Джеймс Уорлик посети Националната астрономическа обсерватория на Българската академия на науките. Той бе посрещнат от Председателя на БАН - акад. Никола Съботинов, главния научен секретар - проф. Стефан Хаджитодоров и директора на Института по астрономия - доц. Таню Бонев.

 

Учените от обсерваторията запознаха американския посланик с уникалната научна инфраструктура на Обсерваторията. Демонстрирано беше действието на двуметровия телескоп, гостите „се огледаха” в неговото огледало и научиха интересни детайли за наблюдателната програма, изпълнена през последната нощ. Домакините разказаха и за по-малките телескопи и за научните задачи, които се решават с тях. Специално внимание бе отделено на телескопа-коронограф, с който се регистрират явления в близката корона на Слънцето. Подчертано бе значението на целия комплекс както за научно-изследователска работа така и за образователната дейност в областта на астрономията на всички нива, от училище до университета. Практически всички дейности в Обсерваторията се извършват съвместно с университетите.

 

Домакините подариха на н.пр. Джеймс Уорлик изображение на мъглявината Северна Америка, получено със Шмид телескопа на НАО. Заедно с брошура за Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория посланик Уорлик получи и обобщени данни за развитието на науката и инженерните дисциплини в България, които са взети от доклада на Борда на Националната научна фондация на САЩ. Преди отпътуването на гостите, директорът на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория помоли посланик Уорлик да използва своите канали за разпространение на информация и да запознае американската общественост с публикуваната неотдавна на сайта на НАО обява за работа. Това беше добър повод да се разкаже за големия брой български астрономи, които днес работят в американски институти, университети и обсерватории. Разпространението на обявата би могло да се разглежда като опит за постигането на реципрочност по отношение на разпределение на специалистите в областта на астрономията в нашите две държави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Към другите новини