Към другите галерии | Оптична схема на спектрографа

 

  

Куде-спектрографът оптични детайли, камера, работно място и др.

 

Снимки: доц. Д. Колев

 

 

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image9001.jpg

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image9002.jpg

 

Процепният блок – входът на спектрографа

 

 Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image9003.jpg

 

 Старият пулт за управление на телескопа и спектрографа

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3001.jpg

 

Захранващи блокове

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3002.jpg

 

В голямото помещение на спектрографа

 

 

Оптични детайли

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3003.jpg

 

Дифракционната решетка, корекционната Шмидт-пластина пред нея и CCD-камерата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8003.jpg

 

Дифракционната решетка и Шмидт-пластината

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8004.jpg

 

Дисперсирани отражения в дифракционната решетка (и следващите две снимки)

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3004.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8005.jpg

 

 

 

CCD-камерата Photometrics

 

(вижте повече нформация за камерата)

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8008.jpg

  

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8009.jpg

 

Зареждане на криогенната глава на CCD-камерата с течен азот

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3005.jpg

 

Дюаровият съд с течен азот свързан към камерата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8010.jpg

 

Камерно огледало (вляво), отклоняващо огледало и входа на CCD-камерата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8011.jpg

 

Отклоняващото огледало и входа на камерата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8012.jpg

 

Окачването на CCD-камерата

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8013.jpg

 

Фокусиращо устройство

 

 

Отражения в огледалния колиматор

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3006.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8016.jpg

 

 

 

Работно място и софтуер

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8014.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3007.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image8015.jpg

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3008.jpg

 

Вид на звезден спектър върху екрана

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3009.jpg

 

Същият спектър като двумерна графика

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3010.jpg

 

Компютър за гидиращата система ФОГА (вижте повече информация)

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr3_files\image3011.jpg

 

Образ от камерата за гидиране

 

 

 

Към другите галерии 

 

Оптична схема на спектрографа