Телескопи, светоприемна апаратура

 

 

 Фото-гидираща апаратура (ФОГА)
за Куде-спектрографа в НАО

 

Кратка инструкция за експлоатация

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr12_files\image701.jpg

 

 

НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ НАСТРОЙКИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО СПОМЕНАТИ В ТАЗИ ИСТРУКЦИЯ и НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ПОЛОЖЕНИЯТА НА КЛЮЧЕТАТА НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ

 

       ФОГА състои от два апаратни компонента – КОНТРОЛЕР и КАМЕРА, съединени с двоен кабел и инсталирана управляваща програма K3CCDTools3, работеща под WindowsXP.

       Настройките на КАМЕРАТА се извършват софтуерно от страната на контролера и единственото, което се извършва по нея, е сваляне и закрепване към преходния пръстен на окуляра за наблюдение на процепа. Контролират се:

 стабилността на закрепване на куплунга на кабела, свободното разположение на кабела и светенето на контролният светодиод. При режим на дълги експозиции, зададен от контролера, цвета на светене на светодиода е червен; в режим на къси експозиции, светодиодът е със зелен цвят.

       Лицевият панел на контролера условно е разделен на две симетрични части – лява и дясна, като между тях е разположен голям червен бутон с който се включва и изключва захранването по правилата за управление на компютър, т.е. включването става с кратко натискане и отпускане на бутона, изключването с продължително – около 4 сек. натискане и отпускане.

       Левият дисплей на лицевия панел показва температурата в камерата, десният – текущото време.

       В РЕЖИМ НА ФОТОГИД - КУДЕ, А, ЗАСЕГА, ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ РАБОТЕН РЕЖИМ, светят само два червени светодиода в лявата половина на лицевия панел. Крайният отляво индицира подаденото напрежение на вентилатора на камерата, този до него – разрешено програмно управление на камерата.

      

       Влизането в Windows става с потребителско име COUDE, без парола.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА

 

 

       1. Закрепва се камерата към преходника на окуляра на процепа с винта с назъбена дискова глава, без прекалено затягане. При вертикално нагоре насочен окуляр и разполагане на контролният светодиод на камерата в посока на близката външна стена на кулата, процепът върху екрана е разположен вертикално.

 

       2.Включва се захранването на контролера и се влиза в Windows с потребителско име COUDE. Заедно със зареждане на системата, автоматично се зарежда програмата CCDTools3 в режим на къси експозиции. На екрана се вижда процепния блок /ако е осветен/ и, ако обекта е ярък, до    6 – 7 звездна величина , гидирането се извършва в режима на къси ескпозиции.

Забележка 1: В този режим е най-удобно да се прегледат направленията в които се придвижва обекта при натискане на бутоните на пулта за управление, защото деротатор, както знаем, засега не използваме.

Забележка 2: Този режим – на къси експозиции - е най-удобен за поставяне на звездата на процепа и гидиране, защото закъснението между натискане на клавиш на движенията и визуализирането на новото положение на звездата след преместването /когато завърши цикълът на натрупване на новия кадър/,  е минимално

 

       3. За по-слаби обекти се включва режим на дълги експозиции (Long eXposureLX). Това става с осмата иконка от дясно на ляво  в лентата под менютата на K3CCDTools на която е изобразена камера пред жълт светещ екран. Появява се малък прозорец, в който се задава продължителността на натрупването. Подбира се минималното (за да е по-малка латентността между преместване и визуализация) време на натрупване, при което окото не се напряга. Ориентировъчно – 12 звездна величина изисква около 15 сек. натрупване.

 

       4. Възможни  визуални настройки на екрана.

                     а) Последната иконка вдясно включва (и изключва при повторно натискане) прозорец, показващ хистограма в реално време. В него може да се изключи кутийката auto и с червения и зеления плъзгачи или задаване на числени стойности да се променя диапазона, който се показва на екрана. В зависимост от индивидуалните предпочитания възприемането може да се оптимизира. Опитайте, например, диапазон 30 – 150. С тази настройка може да се подбере режима така, че и при по-къса експозиция, яркостта на изображението да е напълно достатъчна за комфортно гидиране.  А, колкото е по къса експозицията, толкова е по-малко закъснението между преместване и визуализация на резултата.

                     б) От падащото меню Zoom може да се подбере мащаб на изображението според индивидуалните предпочитания.

         Забележка: При промяна на мащаба центрирането не се извършва автоматично и се налага със страничните плъзгачи на екрана изображението на обекта да се постави на подходящо място.

                     в) Седмата от ляво на дясно иконка (Reticle) включва /и изключва, при следващо натискане/, показването на екрана на кръст с концентрични кръгове. Броят на кръговете (съответно – разстоянието между тях) се избира от падащо меню, извиквано със стрелка, разположена отдясно на иконката Reticle.

 

Практически съвети:

-  Избора на скорост за гидиране си е индивидуален, но за по-слаби обекти, когато времето на натрупване е голямо и визуализацията забавена, поне в началото, при поставяне на обекта на процепа, за препоръчване е най-бавното движение, иначе, при първо погрешно придвижане, на следващият кадър звездата може да се окаже въобще извън полезрението.

-  Натрупването води до някои странични ефекти: преместването на обекта по време на цикъла на натрупване се проявява в разтягане на изображението в посока на преместването и съответно намаляване на повърхностната му яркост. Особено изразен е този ефект, ако преместването е извършено в края на цикъла на натрупване, тогава на новото място на обекта се натрупва светлина за кратко време и то е трудно различимо. Затова, след корекция, е желателно да се изчака един нов пълен цикъл на натрупване преди последваща корекция, за да се визуализира точното място, до което е стигнал обекта след преместването. В противен случай последващага корекция допълнително ще размаже изображението.

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура