Телескопи, светоприемна апаратура

 

 

CCD-камера Photometrics CE200A

 

Инструкция за работа със CCD-камера ”Photometrics,

с криогенна глава СН 260

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr9_files\image701.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr9_files\image702.jpg 

 

Някои параметри:

Матрица ”Tectronics” 1024 x 1024 пиксела. Размер на пиксела 24 mm.

Работна температура  -100оС.

 

 

1.     МОНТАЖ - ДЕМОНТАЖ

 

1.1.  Камерата се монтира на телескопа и се сваля от там само от техническите лица в отдел ”Наблюдения”.

1.2.  При необходимост от ФОРЕРО или друго допълнително оборудване към телескопа, монтажни и юстировъчни операции се извършват само с участието на специалисти от отдел ”Наблюдения”. Демонтаж – също. Желателно е такива операции да се извършват денем.

1.3.  Ако все пак се наложи, изваждането на кабелните съединители /куплунзи/ от електрония блок СЕ 200А или муфата от криогенната глава СH 260 да става САМО след изключване на захранването. Ключето се намира на задния панел на електронния блок СЕ 200А, непосредствено до куплунга на захранващия шнур. След изваждане на муфата от криогенната глава СН 260, гнездото й веднага да се захлупи с капачката му. ПО НИКАКЪВ ПОВОД ДА НЕ СЕ ДОКОСВАТ КОНТАКНИТЕ ПЕРА /ЩИФТОВЕ/ НА МУФАТА!!!

 

 

2.     ОХЛАЖДАНЕ

 

2.1.  Охлаждането става с течен азот, който се налива в криогенната глава СН 260 от дюара на Института по астрономия ”М. Планк” при спазване на приложената инструкция.

2.2.  Пълненето с течен азот се извършва от дежурния нощен асистент /оператор/ при ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използване на наличните предпазни средства /ръкавици и очила/. Същият следи за разхода на азот и своевременно информира помощник-директора или организатора по транспорта за необходимостта от доставка на течен азот.

2.3.  Преди заливане (пълнене) да се включи захранването и ДА НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА докато температурата на матрицата /отчитана по цифровия дисплей/ е по-ниска от -70оС.

2.4.  Работната температура на матрицата е межди -90oC и -100оС. Тя се фиксира чрез многооборотния потенциометър на лицевия панел на електронния блок СЕ 200А, който за да се завърти, трябва да се отключи – има механичен фиксатор. ДА НЕ СЕ НАСИЛВА!

2.5.  НЕДОПУСТИМО Е ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАХРАНВАНЕТО НА КАМЕРАТА, ДОКАТО ДЮАРЪТ Й Е ПЪЛЕН С ТЕЧЕН АЗОТ! Това може да доведе до повреда на матрицата. Изключването става след като температурата, отчитана по цифровия дисплей, се вдигне над -70оС.

2.6.  Охладеният и напълнен с течен азот дюар на камерата трябва да задържа поне 10 часа избраната с потенциометъра температура. Това време намалява с влошаване на вакума на дюара. Ако времето падне под 6 часа, трябва да се сигнализира в отдел „Наблюдения” за необходимостта от вакумиране на камерата.

 

 

3.     КОМПЮТЪР

 

3.1.  Компютърът, обслужващ камерата, както и самата камера се захранват с 220 V~ през отделни UPS. И двата UPS-а да не се изключват от мрежата.

3.2.  Пароли - общата парола за достъп е ******.  Евентуално след наложила са промяна трабва да бъде своевременно оповестена сред наблюдаващите в RC-фокуса.

3.3.  Архив - данните се пазят на твърдия диск до следващоя RC-сезон. След започване на новия RC-сезон, никои не носи отговорност за записите от предишния.

Архивирането върху оптични или други подобни носители подлежи на уреждане от отделна инструкция след като ИА бъде в състояние да осигури съответната материална база.

  

Октомври 1997 г.

  

 

Телескопи, светоприемна апаратура