Ред за посещения и телефони за контакт | Пътуване до НАО | Фотогалерия за Посетителския център

 

 

 

ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

 

към Националната астрономическа обсерватория “Рожен”.

 

 

 Създаден по проект, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите.

 

         Вносител:      Областен Управител на област Смолян.

 

Партньори:   Институт по астрономия при БАН – София;

Център за устойчиво развитие на планината – гр. Смолян.

 

 

 

Вижте също фотогалерия за посетителския център

 

 

 

 

Ред за посещения и телефони за контакт

Пътуване до НАО

Фотогалерия за Посетителския център