Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкции за работа с 2м РКК-телескоп

 

 

 

Ред за включване и настройка на Автогида

 

 

 

1.       Включване на системата:

 

1.1     Монтира се камерата към телескопа – трябва да се внимава да не е завъртяна

1.2     Съединява се сигналния кабел на камерата

1.3     Включва се сигналния кабел и кабела от пулта към блока за управление на телескопа

1.4     Свързва се блока с PC-to с двата кабела – LAN-a и RS 232

1.5     Подава се 220V на камерата

1.6     Подава се 12V кам блока – трябва да светне светодиода на захранването

1.7     Пуска се PC-to.

 

 

2.    Настройка на гида:

 

2.1     Стартира се програмата iMag.exe от иконката на десктопа

2.2     От меню File/Preferences или бутон Preferences в раздел Image:

2.2.1  Camera Mode задължително трябва да е на Fine

2.2.2  Camera Exposition се попълва с желаната експозиция като препоръчителни стойности са между 1000 и 10 000 msec.

2.2.3  Artist се попълва с името на оператора

2.2.4  Copyright се попълва с името на обсерваторията

2.3.    От меню File/Preferences или бутон Preferences в раздел Connection

2.3.1  Натиска се бутон Search Network и в полето трйбва да се появи IP номера на камерата. Ако това не стане до 3-4 минути, камерата се рестартира и пак се изчаква.

2.4.    От меню File/Preferences или бутон Preferences в раздел Telescope

2.4.1. Избира се порта на който е включен блока за управление и се проверява с бутона Check Connection. Трябва да отговори с OK. Ако отговорът е Get status failed, то се проверява връзката или дали избрания порт е верен.

2.4.2  Бутона – Reset controller and CCD camera се използва само когато камерата откаже и е необходимо дистанционно ресетване.

2.4.3  Полето Star neighbourhood to star radius ratio се попълва със стойности от 0.5 до 5 като типична стойност е 1.2. Това означава, че 1.2 пъти от радиуса се разширява площадката за “претегляне” на звездата.

2.4.4. Полето Number of images to use for calculating reference point означава по колко изображения се изчислява мястото към което се гидира.

2.4.5  Отметката Subtract bias at star neighbourhood се маркира за повишаване на точността на измерване

2.5     От File/New се стартира камерата да направи изображение.Ако всичко е наред се появява изображение с желаната експозиция. То може да бъде котрастирано с инструмента в ляво от изображението.

2.6     От View/Telescope sight се пуска червена рамка указваща полето на търсене.Тази рамка може да се увеличи или измести.

2.7     За настройка на фокус се използва Image/Film което запуска направата на непрекъснати кадри.

2.8.    За стартиране на работата на гида се използва менюто View/Telescope Controller

2.8.1. Полето Manual control се използва за преместване по Alpha и Delta на зададените секунди.

2.8.2. Задължително се въвеждат координатите на наблюдавания обект и приблизителния радиус на звездата по която ще се води

2.8.4. Отметката Autosave image when move и Append track events to log file се маркира само при настройка на системата.

2.8.5. Бутона Find Reference Point се пуска за намиране на началните координати към които ще се води. Може да бъде различен за всяка нова площадка. След намирането на точката за водене се появява червена отметка.

2.8.6. Бутон Start auto tracking започва воденето.На всеки кадър се показва намереното място на звездата и то се свързва с линия показваща разстоянието и посоката на корекция. Със същия бутон воденето се спира.

  

На пулта на телескопа трябва да е сложена

 скорост "фино 2" !

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура

 

Инструкции за работа с 2m RCC-телескоп