Към другите галерии

 

  

Двуметровият РКК-телескоп по време на работа

 

Снимки: ст.н.с. д-р Д. Колев

 

 

Работа при пълнолуние

Подвижната спомагателна платформа

Смяна на оптичната система

Монтаж на светоприемна апаратура в RC-фокуса

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12001.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12002.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12003.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12004.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12005.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12007.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12008.jpg

 

Търсачът на телескопа със системата за осветление на окулярния кръст

 

 

Работа при пълнолуние

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12011.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12012.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12013.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12014.jpg

 

Операторската кабина

 

 

Подвижната спомагателна платформа

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12029.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12016.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12017.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12018.jpg

 

 

 

Процедури по смяна на оптичната система на телескопа – от Coude (Куде) на RC (Ричи-Кретиен)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12019.jpg   Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12020.jpg

 

Завъртане и застопоряване на телескопа чрез щанга, свързваща го към пода на залата

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12021.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12022.jpg

 

Инженерите, работещи в тубуса (и следващите две снимки)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12023.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12024.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1301.jpg

 

Размяна на двете вторични огледала за RC и Coude система чрез превъртане на носещия ги кръст

(и следващата снимка)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12025.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12026.jpg

 

Процедурата е завършена

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12027.jpg

 

Затворените клапи на тубуса

 

 

Монтаж на светоприемна апаратура в RC-фокуса на телескопа

(Фокалният редуктор „ФоРеРо”)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1201.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1202.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1203.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12028.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1204.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1205.jpg

 

Две CCD-камери монтирани на фокалният редуктор, работещи едновременно

в две различни дължини на вълната

  

 

В Електронната зала – при старата апаратура за управление на телескопа

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12030.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image1206.jpg

 

Стара електронно-изчислителна машина

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr12_files\image12031.jpg

 

 

 

Към другите галерии