Други наблюдения | Новини |

 

 

 Спектро-поляриметрия на кометата C/2009 P1 (Garrad).

Нов режим за наблюдения с двуканалния фокален редуктор (FoReRo2)

на 2-метровия телескоп на НАО – Рожен

 

24 ноември 2011 г.

 

В нощта на 21 срещу 22 октомври 2011 година за първи път бе изпробван нов режим за наблюдения с двуканалният фокален редуктор (FoReRo2) на 2-метровият телескоп на НАО – Рожен, а именно спектро-поляриметрия. За целта са използвани едновременно  гризмите работещи в червения и синия канал и призмата на Воластон работеща в паралелния сноп преди разделянето  на светлината от цветоделителите. За да бъде възможно това призмата на Воластон бе ориентирана така, че посоката на разделяне на обикновения и необикновения лъч да бъде перпендикулярна на посоката на дисперсията .

Първият обект изследван чрез този нов за нас режим на наблюдения е кометата C/2009 P1 (Garrad). Получените спектри са показани на приложената фигура. Сравнението на тези спектри с получената преди няколко дни със Шмит телескопа снимка дава представа за това, кои химични елементи, молекули и йони дават своя принос към различните цветове и морфологични особености в снимката.   Зелената кръгла кома е доминирана от емисията на C2, а синята плазмена опашка - на емисията на CO+. В комата близо до ядрото приносът на различните емисии и на континуума (отразена от праховите частици Слънчева светлина) се смесва и това води до белия «цвят» на снимката в тази зона. Тепърва предстои анализ на резултатите и определяне на свойствата на газа и праха в кометната кома.

 

За повече информация може да се свържете с д-р Галин Борисов (gborisov@astro.bas.bg).

 

 

Description: Description: Щракнете за голяма версия на изображението.

 

 

 

 

Други наблюдения | Новини