Други наблюдения | Новини 

 

 

24 януари 2010 г.

 

Наблюденията на кометата C/2009 R1 (McNaught) бяха продължени в ранните часове на 21 юни 2010 г. с Куде спектрографа на 2-м Ritchey-Chretien-Coude (RCC) телескоп на НАО Рожен. Получени бяха спектри с високо спектрално разрешение в ултравиолетовата област (0.0678 Å/px) с цел да се разделят и анализират ротационните линии на преходa B2+ - X2+  (0,0) на циана (CN).

 

 

Description: Description: Description: Щракнете върху фигурата за да я видите увеличена

 

 

В горната част на фигурата е показано „суровото” изображение на спектъра. В долната част е показан спектъра получен чрез сумиране на всички редове на получените изображения като общото време на интеграция е 54 минути. Емисионните линии в спектъра се получават в резултат на  „резонансна-флуоресценция”. Така се нарича процесът, при който молекулите се възбуждат от поглъщането на слънчеви фотони, а в последствие преминават обратно в основното си състояние, при което излъчват в съответната дължина на вълната. Всяка емисионна линия съответства на преход на електрони между ротационните енергетични нива на циановата молекула. Получените спектри предоставят възможност за определяне на отношението на различните изотопи на въглерода (12C/13C) и азота (14N/15N).  Полученото отношение на 14N/15N при други комети е 140 и е значително по-ниско от стойността за Земята, която е 272. Коя стойност съответства на веществото, от което се е формирала Слънчевата  система преди 4.6 милиарда години? Дали условията в протопланетния облак са били силно различни на онези места, където са се образували Земята и кометите? Отговори на тези въпроси ще бъдат потърсени в детайлите на получените спектри.

 

За по-подробна информация се обърнете към н.с. д-р Галин Борисов (gborisov@astro.bas.bg).

 

 

 

 

Други наблюдения | Новини