Други наблюдения | Новини 

 

 

Кометата C/2009 R1 (McNaught)

 

18 юни 2010 г.

 

В ранните сутрешни часове на 17 юни 2010 г. кометата C/2009 R1 (McNaught) се намираше ниско над североизточния хоризонт, в съзвездие Персей. В Националната Астрономическа Обсерватория (НАО) Рожен бяха получени кадри и спектри на кометата с 2-метровия Ritchey-Chretien-Coude (RCC) телескоп и двуканаления фокален редуктор (FoReRo 2). Бяха заснети и широкомощабни кадри със 60 см телескоп.

 

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\observations\fr2_files\image901.jpg

 

 

Кадър на кометата в червения диапазон на спектъра. Цветовете са условни и съответстват на локалната яркост в кадъра. Изток е наляво, север – нагоре. Размерът на полето е 7.5х7.5 дъгови минути, което съответства на около 375 000 км при кометата в момента на наблюдението. В горната дясна половина на кадъра, в посока противоположна на посоката към Слънцето, се вижда плазмената опашка, която в този спектрален диапазон е доминирана от йони на водата. Областта около ядрото е доминирана от праховата кома, която свети с отразена слънчева светлина.

 

 

Description: Description: Description: Щракнете върху фигурата за да я видите увеличена

 

 

Спектър на кометата в диапазона от 360 до 700 nm. Спектърът е съставен от два отделни кадъра получени едновременно в синия и червения канал на FoReRo2, при използване на т.н. дълъг процеп. Този метод дава възможност да се определят едновременно пространственото и спектралното разпределение на кометните газове и прах. В горната част на фигурата е показана част от спектъра, центрирана върху кометното ядро и съответстваща на около 100 000 км във вертикална посока. Спектралното разпределение е в хоризонтална посока. В долната част на фигурата е показан усредненият спектър на кометата, получен чрез сумиране на спектрите на различни разстояния от ядрото (по височината на процепа).  Най-характерни в синия спектър са мощната емисия на циана (CN) и по-слабата емисия на триатомната въглеродна молекула (C3). В червения канал доминират емисиите на двуатомния водород (C2), амоний (NH2) и забранената линия на кислорода [OI].

 

За по-подробна информация се обърнете към н.с. д-р Галин Борисов (gborisov@astro.bas.bg).

 

 

Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\observations\fr2_files\image903.jpg

 

 

C/2009 R1 (McNaught) заснета със 60 см телескоп в НАО-Рожен, R-филтър. Полето обхваща 17х17 дъгови минути и представя само част от двете опашки на кометата. Снимка: Сунай Ибрямов, студент спец. Астрономия в Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, e-mail s.ibryamov@abv.bg.

 

 

 

 

Други наблюдения | Новини