Към другите новини | Други наблюдения

 

 

Първи звездни спектри с новата CCD камера към

Куде спектрографа на 2m телескоп

 

4 ноември 2020 г.

 

Успешно бяха проведени наблюдения с новата CCD камера Andor (13.5 μm/px, 2048 x 512 px) в Куде-фокуса на 2м телескоп. На 23 октомври Иванка Статева, Николай Томов, Таню Бонев и Васил Попов за пръв път получихa звездни спектри с нея: на 41 Ari – стандарт за телурични линии, и на X Per – рентгенова нова, обект на изследване на групата на Радослав Заманов. Звездите бяха снимани с т.нар. малка и голяма решетки в спектралните области около Hα, Hβ и He 6678 Å. Спектралните участъци са с около 15% по-дълги в сравнение с тези от предишната камера. Полученият S/N беше около 200 при експозиция от 240 sec.

 

На фиг.1 и 2 са показани двумерните изображения на плоско поле и звезден спектър около линията Hβ.

 

Description: Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr84_files\image001.jpg

 

Фиг. 1. Плоско поле около линията Hβ

 

 

Description: Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr84_files\image002.jpg

 

Фиг. 2. Спектър на звездата 41 Ari

 

 

 Спектрите бяха обработени с пакета IRAF. На фигурите са показани два спектъра в областта на Hα на звездите 41 Ari и X Per, получени с малката решетка със спектрално разрешение около 35 000.

 

 

Description: Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr84_files\image003.jpg

 

Фиг. 3. Спектър на линията Hα на звездата 41 Ari.

 

 

Description: Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr84_files\image004.jpg

 

Фиг. 4. Спектър на линията Hα в емисия на звездата X Per

 

 

 Първите резултати са много обнадеждаващи и се надяваме новата камера да бъде ефективно използвана от спектроскопистите в България и чуждестранните колеги от следващия наблюдателен сезон.

 

 

 

 

 

Към другите новини