Към другите новини

 

 

Фликерингът от симбиотичната звезда CH Cyg се появи отново

 

11 октомври 2014 г.

 

 

Симбиотичните звезди представляват двойна система от червен гигант или променлива тип Мира и бяло джудже, обвити в мъглявина. Интереса на астрономите към тях започва още от началото на миналия век, когато Ани Кенън класифицирайки звездите по спектралните линии, забелязва, че някои звезди от тип М (като Z And и CI Cyg) имат силни емисионни линии на HI и HeII, които са типични за  горещите звезди. Астрономите започват да търсят такива интересни обекти и откриват десетки от тях. През 1941 г. Пол Мерил нарича този клас симбиотични звезди – звезди, в чиито спектри се забелязват абсорбционни линии на М звездата и емисионни линии на горещи звезди. В последните години симбиотичните звезди представляват още по-голям интерес, поради това, че са основни кандидати за Свръхнови тип Ia. 

 

Кривите на блясъка на симбиотичните звезди са много интересни, като промените са в рамките от минути (фликеринг) до години (промени, които се асоциират с орбиталните периоди). Източник на фликеринга е акреционния диск около бялото джудже. Изследването му помага за разбиране на моделите на акреция и физическите характеристики на акреционните дискове. От около 220 симбиотични звезди, само при 10 е наблюдаван фликеринг – CH Cyg, RS Oph, T CrB, MWC 560, Z And, V2116 Oph, RT Cru, ο Cet, V407 Cyg и V648 Car.

 

CH Cyg е класифицирана като симбиотична звезда от Deutsch през 1964 г., който забелязва композитния спектър на звездата: син континуум на гореща звезда с емисионни линии на H, He и [FeII], и спектър на звезда от късен спектрален клас с линии на CaII. Звездата се състои от гигант от спектрален клас М7 и бяло джудже. Някои от моделите предлагат и трета звезда в системата – джудже от спектрален клас G или К, но този модел все още не е доказан. Бялото джудже се затъмнява от гиганта на всеки 15 години, което е и орбиталния период на системата. При това затъмнение фликеринга от звездата не може да се наблюдава.

 

През 2010 г. астрономи от Института по Астрономия с Националната Астрономическа Обсерватория и Columbia University в САЩ, наблюдаваха CH Cyg с телескопите на НАО Рожен и космическия телескоп Кеплер, и докладваха за изчезването на фликернига. През август 2014 г. по наблюдения от 60 см Касегрен телескоп на НАО Рожен, асторономите детектираха фликеринг във В филтър с амплитуда от 0.42 звездни величини. Появата на фликеринг от CH Cyg бе потвърдена и от наблюденията в началото на октомври 2014 г. във U и В филтри. Най-вероятната причина за изчезването на фликеринга в периода 2010 – 2013 г. е затъмнение на системата, като други причини могат да са разрушаване на акреционния диск при термоядрено избухване на повърхността на бялото джудже или намален темп на акреция на вещество от червения гигант.

 

 

Description: Description: Description: Description: D:\New_download\f58.jpg

 

 

Наблюденията на фликеринга на CH Cyg ще продължат, за да бъдат изследвани физическите параметри на източника на фликеринг. Екипът, който работи по детектирането на фликеринга на CH Cyg, са астрономите от Института по Астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория Кирил Стоянов, Радослав Заманов, Георги Латев и Григор Николов, както и Дженифър Соколоски от Columbia University, САЩ.

 

 

 

   

 

Към другите новини