Към другите новини

 

 

ПОД небето на Родопите – 30 години НАО- Рожен.

 

На 10-ти март 2011 г., в Звездната зала на Планетариума в град Смолян се състоя тържество за отбелязване на 30-годишнината от откриването на НАО “Рожен”. Тържеството бе организирано от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН, Народната астрономическа обсерватория с Планетариум – Смолян и Съюза на учените в България – клон Смолян. Събитието бе обявено предварително с плакат, разпространен из целия град и предизвика голям интерес сред широката общественост в града. Звездната зала беше пълна с публика, сред която имаше представители на административните институции, на медиите, ученици, учители, бивши сътрудници на НАО, строители участвали в изграждането на Обсерваторията, сътрудници на НАОП-Смолян, колеги от Съюза на учените в града и много други.

 

Тържеството започна с поднасянето на:

поздравително писмо от името на Г-жа Дора Янкова - кмет на Община Смолян и Председател на УС на НСОРБ

 

поздравителен адрес от името на инж. Стефан стайков – областен управител на област смолян 

 

Директорът на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН, доц д-р Таню Бонев поднесе поздравление към присъстващите.

Ядро на тържеството беше изнесената от проф. дфн Илиян Илиев лекция на тема: “Под небето на Родопите – 30 години НАО- Рожен” (PDF 9.42 MB, свалете файла преди да го отворите).

Предадени бяха още:

 ·        Поздравителен адрес от Сдружението на хората с физически увреждания  - гр. Смолян

 ·        Поздравително писмо от Ръководството и колектива на ОУ “Юрий Гагарин” – гр. Смолян

 ·        Поздравителен адрес от колегите от Съюза на учените в България – клон Смолян

 

Тържеството завърши със спомени, разказани от първия директор на НАО-Рожен, проф. дфн Богомил Ковачев.

 

Можете да разгледате следните фотогалерии със снимки от тържеството:

Галерия от доц. Хараламби Марков

Галерия от доц. Димитър Колев

 

  

 

Към другите новини