Към другите новини

 

 

Избухване на нова звезда от типа FU Orionis открито в НАО Рожен.

За първи път в света е регистрирано началото на такова избухване

 

5 септември 2010 г.

 

 Български астрономи откриха нова звезда от типа FU Orionis по наблюдения с 50/70 см Шмит телескоп на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Звездите от този тип са млади обекти, които са в процес на гравитационно свиване и около тях съществуват масивни околозвездни дискове. По време на еволюцията на звездите, част от веществото на околозвездия диск пада върху повърхността на звездата. При възникване на нестабилност на диска, причините за която не са уточнени все още, количеството вещество падащо от околозвездния диск на звездата повърхност се увеличава многократно. Тогава се наблюдава мощно избухване на звездата, при което блясъка й се увеличава с 4-5 звездни величини (увеличението на светимостта е от порядъка на 100 пъти) за период от няколко десетки години.

Обектът, чието избухване бе открито в НАО Рожен през последните месеци, е разположен в облаците от тъмна материя между ярките мъглявини NGC 7000 и IC 5070, известни също с имената си: Северна Америка и Пеликан. По наблюдения от Ликската Обсерватория (САЩ), през 1977 г. той е включен в каталозите на млади звезди с емисионни линии. Според един от тях, съставен от американския астроном Джордж Хербиг, звездата е означена с HBC 722, което е най-разпространеното й име.

 

 

Description: Щракнете върху фигурите за да ги видите увеличени     Description: Щракнете върху фигурите за да ги видите увеличени

 

Наблюдения на HBC 722 с Шмит телескопа на НАО Рожен, в ляво от 8 октомври 2009 г., в дясно от 6 август 2010 г. Регистрирано е избухване с амплитуда над четири звездни величини. (Снимките са получени чрез съвместяването на по три кадъра в B, V и R филтри)

 

Избухването на HBC 722 беше регистрирано при наблюденията на NGC 7000 с Шмит телескопа на НАО Рожен на 6 и 7 август 2010 г. Последвалите наблюдения с 1.3 м телескоп на обсерваторията Скинакас (Крит, Гърция) показаха, че яркостта на обекта продължава да се увеличава и че той все още не е достигнал максимална звездна величина. Спектърът на HBC 722, получен по наша заявка в обсерваторията Скиапарели (Варезе, Италия) показа промяна в профилите на линиите на водорода, натрия и магнезия, които са характерни за звездите от типа FU Orionis. Ценността на нашето откритие се състои в това, че за първи път подобен обект се изследва спектрално и фотометрично по време на покачването на блясъка. Досега останалите звезди от този тип са били открити след като са преминали максимума на блясъка и не е получена информация за процесите протичащи в самото начало на избухването.

 

 

Description: Щракнете върху фигурата за да я видите увеличена

 

Криви на блясъка на HBC 722 във филтрите BVRI от април 2009 до септември 2010 г., по наблюдения с 50/70 см Шмит телескоп на НАО Рожен и 1.3 м телескоп на обсерваторията Скинакас. Покачване на блясъка се наблюдава още през периода май-юни 2010 г., а през септември 2010 г. той наближава максимална стойност.

 

Още през първите дни след откриването на обекта от нас, интерес към него проявиха астрономи от Италия, САЩ, Испания, Белгия и Великобритания с предложения за сътрудничество при неговото изследване. Уникалната регистрация на избухването на обекта HBC 722 и свързаните с нея изследвания представляват ключ към разгадаване на екзотичната еволюция на младите звезди и формирането на планетни системи около тях.

Първите резултати от нашите наблюдения на този обект са публикувани в европейското списание Astronomy and Astrophysics, 2010, 523, L3. Повече подробности и актуална информация можете да получите от сътрудниците на Института по астрономия с НАО:

 

Изследването е частично финансирано от фонд ”Научни изследвания” (договор DO 02 - 85).

 

 

доц. д-р Евгени Семков

esemkov@astro.bas.bg

 

докторант Стоянка Пенева

speneva@astro.bas.bg

 

 

 

  

 

Към другите новини