Към другите галерии

 

 

Светоприемна апаратура и принадлежности за 2м РКК-телескоп

 

Снимки: доц. Д. Колев

 

 

CCD-камери и друга светоприемна апаратура

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20001.jpg

 

CCD-камера VersArray 1300B 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20002.jpg

 

 Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20003.jpg

 

CCD-камерите VersArray 1300B и Photometrics

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20004.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20005.jpg

 

Фотометър

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20034.jpg

 

Монтаж на фотометъра в RC-фокуса на телескопа

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20033.jpg

 

Подготовка за работа

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20035.jpg 

 

Двуканалният фокален редуктор „ФоРеРо-2”.

 

 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20006.jpg

 

Дюарови съдове с течен азот за охлаждане на CCD-камерите

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20032.jpg

 

Транспортиране на течният азот при лошо време

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20007.jpg

 

Универсален астрономически спектрограф UAGS на Карл Цайс

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20008.jpg

 

Шмидт-камера за спектрографа UAGS

 

 

 

Стари касети за фотоплаки формат 30х30 см

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20009.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20010.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20011.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20012.jpg

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\galleries\fr20_files\image20013.jpg

 

 

 

Към другите галерии