Други новини | Информация за нашите приятели, дарители и спонсори | Списък на наши дарители и спонсори

 

 

Отчет за разпределението на средствата, събрани от

дарения през 2015 г.

 

 

През 2015 г се проведе една от най-големите ни дарителски кампании като следствие на реалната опасност Обсерваторията да бъде затворена от недостатъчно средства за заплащането на сметките за нейната подръжка.

Финансови средства се събираха по три начина – през indiegogo, paypal и по банков път.

Само чрез indiegogo бяха събрани 23675 ЕU, през paypal – 1650 ЕU. След всички такси за транзакции (5% indiegogo, 5% paypal) до нашата сметка достигнаха 44700 лв. от тeзи суми.

Отделно, по банков път са постъпили приблизително 20 000 лв, дарения от фирми и частни лица.

Парите бяха дадени за заплащане на огромните сметки за ток, и за подмяна на старите, неефективни и дори опасни отоплителни уреди в сградата на Националната обсерватория, за спешни ремонтни дейности и неотложни за погасяване сметки и услуги. Следва точен отчет на направените разходи:

 

 

Вид разход

Сума, лв.

Сметки за електроенергия

29,462.11 лв

Транспортни разходи за 6 месеца

10,529.64 лв

Нови отплителни тела (55 броя)

9,100.00 лв

Неотложни ремонтни дейности

5,000.00 лв

Телескоп за работа с публиката

3,100.00 лв

Добавка за закупуване на all-sky камери

1,801.60 лв

Филтри за работа със CCD камерите,  3 броя

1,774.74 лв

Ремонт сгради

1,212.00 лв

Течен азот

1,170.00 лв

Пожароизвестяване

880.00 лв

Интернет

360.00 лв

Ремонт ел. двигател 2м телескоп

267.00 лв

Ремонт 2м телескоп

80.74 лв

ОБЩО:

64,737.83 лв

 

 

Благодарим на всички дарители!

Благодарение на Вас обсерваторията продължава своята работа!

 

 

PDF-версия на документа

 

 

   

 

Други новини

Информация за наши приятели, дарители и спонсори

Списък на наши приятели, дарители и спонсори