Списъци на нашите приятели, дарители и спонсори

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИTE ПРИЯТЕЛИ, ДАРИТЕЛИ И СПОНСОРИ

  

 

Отворено писмо на Директора на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

 

НАО-Рожен приема с благодарност спонсорски вноски и дарения на следната банкова сметка:
 
Институт по астрономия с НАО 
Банка ДСК 
клон Смолян
BIC: STSABGSF
IBAN: BG15 STSA 9300 3101 7759 01
 
 

Institute of Astronomy and National Astronomical Observatory

DSK Bank, branch Smolyan

BIC: STSABGSF
IBAN: BG15 STSA 9300 3101 7759 01
 
 
 

Дарения се приемат и чрез PayPal:

 

 

 

 

 

 

Списъци на нашите приятели, дарители и спонсори