Други новини | Информация за нашите приятели, дарители и спонсори | Списък на нашите дарители и спонсори

 

  

Драги приятели на астрономията,

 

 

Националната Астрономическа Обсерватория (НАО) Рожен е най-големият астрономически комплекс в Югоизточна Европа. НАО разполага с 3 телескопа, произведени в заводите Карл Цайс, Йена: 2-метров рефлектор - един от най-големите в Европа; 60-см Касегрен; 50/70-см Шмит телескоп и 15- см слънчев коронограф тип Лио, проектиран, конструиран и изработен изцяло в България.

С телескопите на НАО се получават данни за различни астрономически обекти: тела от Слънчевата система (комети, планети, астероиди), звезди, мъглявини и галактики. Астрономи, студенти, докторанти и техните преподаватели използват цялата инфраструктура на Обсерваторията за научни изследвания и за обучение.

Резултатите от тези изследвания се публикуват в реномирани международни списания за професионална астрономия. По научни показатели в областта Физика и Астрономия България е на 43-то място в света от около 200 държави за периода 1996-2013 г., а само в подобласт Астрономия и Астрофизика е на 40-то място (съгласно Scimago Journal & Country Rank www.scimagojr.com/index.php). Това е резултат от високия професионализъм на българските астрономи и от наличието на добра астрономическа инфраструктура, каквато е НАО Рожен!

За да работят в нормален режим, телескопите в НАО Рожен имат нужда от постоянни технически грижи, тяхната поддръжка, осигуряването на консумативи за телескопите и апаратурата към тях са неделима част от научния процес и изискват добро и регулярно финансиране.

За съжаление финансирането на науката в България като цяло и астрономията в частност е много далеч от необходимото за страна от Европейския Съюз – при среден процент, отделян за наука в Европа в размер на 2%, в България за наука се отделят едва 0.5% от БВП. В резултат на недостатъчните средства за нормална научна работа телескопите в НАО Рожен неведнъж са били на прага да спрат да работят.

Затова, притиснати отново от неблагоприятните финансови условия, ние, астрономите от Института по Астрономия (ИА) с Национална Астрономическа Обсерватория – Рожен, както и от другите астрономически центрове в България, сме принудени да се обърнем за помощ към всички, които искат НАО да продължи да изпълнява своята мисия на изследователски и образователен център. Да, става дума за функционирането на НАЦИОНАЛНАТА Астрономическа Обсерватория, а НЕ за заплатите на астрономите.

Целта на настоящата кампания е да се съберат 264 хил. лева, което съответства на хроническия недостиг на средства за поддържането на НАО през последните години. През 2015 г. тази сума е необходима за заплащане на част от електроенергията (63 хил. лв.), ремонт на куполите на телескопите (54 хил. лв.), закупуване на генератор, за ток при аварийни ситуации (67 хил. лв.), неотложни ремонти по сградите (53 хил. лв.) и ремонт на електрически инсталации (27 хил. лв.), вкл. заземявания, защита против мълнии, подмяна на остарели ел.-табла.

Всички дарения (независимо от размера им), които биха постъпили в сметката на НАО Рожен ще се използват САМО и ЕДИНСТВЕНО за функционирането и поддръжката на телескопите в НАО Рожен. Това са средства, необходими за работата на телескопите, за закупуването на консумативи за научната апаратура и други подобни дейности. Ще бъде изготвен отделен отчет за получените средства и за това как те са изразходвани. Отчетът ще бъде ПУБЛИЧЕН и всеки ще може да го види на интернет страницата на НАО – www.nao-rozhen.org. При желание на дарителите техните имена и/или фирмени знаци ще бъдат публикувани на същата страница.

 

 

Дарения за Националната Астрономическа Обсерватория – Рожен се приемат с благодарност на банковата сметка на обсерваторията:

 

Сосиете Женерал Експресбанк 4700 Смолян,

бул. "България" 56

IBAN: BG94TTBB94003120017759

BIC: TTBBBG22

Институт по Астрономия, НАО-Рожен

 

Дарения се приемат и чрез PayPal:

 

С уважение,

 

проф. д-р Таню Бонев,

директор на ИА с НАО 

 

PDF-версия на документа

 

 

   

 

Други новини

Информация за наши приятели, дарители и спонсори

Списък на наши приятели, дарители и спонсори