Други скоро предстоящи явления

 

Астероидът 2012 DA14 – условия за наблюдения

 

През нощта на 15 срещу 16 февруари 2012 DA14 ще премине на разстояние само около 27 700 km. от земната повърхност. Най-голямото му приближаване ще бъде в 21h 25m официално време. Минималното разстояние на преминаване е по-малко от височината на орбитите на геостационарните спътници, която е близо 35 800 km. над повърхността на Земята. Опасността от сблъсък с планетата ни е нулева, но има известна, макар и твърде малка вероятност от колизия с геостационарни спътници. По време на преминаването DA14 няма да може да се наблюдава с просто око, но траекторията му ще може да бъде регистрирана фотографски на кадри получени след дълги експозиции. През същата нощ ъгловата скорост на астероида ще бъде много висока – по време на максималното му приближаване тя ще е 16 дъгови минути за 1 минута време (малко над един лунен диаметър за 2 минути), в посока към съзвездие Голяма мечка. От нашата страна DA14 ще бъде достъпен при добри метеорологични условия от около 22h, ниско над източния хоризонт. Тогава астероида ще бъде близо до границата разделяща съзвездията Девица и Косите на Вероника. За визуална преценка – това е приблизително на мислената линия, съединяваща звездите Виндемиатрикс (ε Дева) с Денебола (β Лъв).

 

Небето над източния хоризонт в 0h официално време на 16 февруари за наблюдател от София, с видимия път на 2012 DA14. Моментите указани по траекторията са също в официално време.

Вижте също:

Орбитални елементи и ефемериди за 2012 DA14 от MPC по дати

Таблица с данни за близките преминавания на DA14 до Земята

 

Следват ефемериди на 2012 DA14 за нощта 15/16 февруари, през интервал от 10 минути:

 

Date                UT      R.A. (J2000)   Decl.          Delta        V        Sky Motion 
                       h   m                                                                       “/min     P.A. 
2013 02 15  17 00  11 40 32.0  -73 32 48  0.00049
  10.9    612.64   008.9 
2013 02 15  17 10  11 44 02.8  -71 46 47  0.00047
  10.7    674.91   007.9 
2013 02 15  17 20  11 47 10.4  -69 49 28  0.00044
  10.6    746.54   007.1 
2013 02 15  17 30  11 49 58.3  -67 39 13  0.00042
  10.4    829.22   006.3 
2013 02 15  17 40  11 52 29.3  -65 14 02  0.00040   10.2
   924.79   005.6 
2013 02 15  17 50  11 54 46.0  -62 31 37  0.00038
  10.0  1035.41   005.0 
2013 02 15  18 00  11 56 50.5  -59 29 15  0.00035
   9.8   1163.52   004.5 
2013 02 15  18 10  11 58 44.8  -56 03 53  0.00033
   9.6   1311.10   004.0 
2013 02 15  18 20  12 00 30.7  -52 12 07  0.00031
   9.3   1480.40   003.6 
2013 02 15  18 30  12 02 09.9  -47 50 13  0.00030
   9.1   1671.74   0 03.3 
2013 02 15  18 40  12 03 43.9  -42 54 41  0.00028
   8.8   1883.60   003.1 
2013 02 15  18 50  12 05 14.5  -37 22 24  0.00026
   8.6   2110.91   002.9 
2013 02 15  19 00  12 06 42.8  -31 11 36  0.00025
   8.3   2341.95   002.8 
2013 02 15  19 10  12 08 10.4  -24 23 17  0.00024
   8.1   2559.26   002.7 
2013 02 15  19 20  12 09 38.4  -17 01 18  0.00023
   7.9   2738.86   002.7 
2013 02 15  19 30  12 11 07.6  -09 14 44  0.00022
   7.7   2853.31   002.7 
2013 02 15  19 40  12 12 38.5  -01 15 52  0.00022
   7.6   2884.77   002.7 
2013 02 15  19 50  12 14 11.7  +06 40 46  0.00022
  7.6   2824.56   002.8 
2013 02 15  20 00  12 15 46.8  +14 20 13  0.00023
  7.6   2684.38   003.0 
2013 02 15  20 10  12 17 24.1  +21 31 11  0.00024
  7.7   2486.64   003.2 
2013 02 15  20 20  12 19 03.2  +28 06 08  0.00025
  7.9   2257.45   003.4 
2013 02 15  20 30  12 20 43.9  +34 01 56  0.00026
  8.0   2020.80   003.6 
2013 02 15  20 40  12 22 26.0  +39 18 53  0.00028
  8.2   1792.80   003.8 
2013 02 15  20 50  12 24 09.3  +43 59 12  0.00030
  8.5   1582.94   004.1 
2013 02 15  21 00  12 25 53.8  +48 06 25  0.00032
  8.7   1395.51   004.3 
2013 02 15  21 10  12 27 39.3  +51 44 18  0.00034
  8.9   1230.86   004.6 
2013 02 15  21 20  12 29 25.9  +54 56 35  0.00036
  9.1   1087.99   004.9 
2013 02 15  21 30  12 31 13.4  +57 46 43  0.00038
  9.2     964.47   005.1 
2013 02 15  21 40  12 33 01.9  +60 17 43  0.00040
  9.4     857.99   005.4 
2013 02 15  21 50  12 34 51.5  +62 32 14  0.00043
  9.6     766.12   005.7 
2013 02 15  22 00  12 36 42.1  +64 32 30  0.00045
  9.8     686.71   006.0 
2013 02 15  22 10  12 38 33.9  +66 20 28  0.00047
  9.9     617.84   006.3 
2013 02 15  22 20  12 40 26.9  +67 57 43  0.00050
  10.1   557.93   006.6 
2013 02 15  22 30  12 42 21.3  +69 25 38  0.00052
  10.2   505.60   006.9 
2013 02 15  22 40  12 44 17.1  +70 45 23  0.00055
  10.3   459.72   007.2 
2013 02 15  22 50  12 46 14.4  +71 57 58  0.00057
  10.4   419.30   007.5 
2013 02 15  23 00  12 48 13.5  +73 04 13  0.00060
  10.6   383.58   007.9 
2013 02 15  23 10  12 50 14.4  +74 04 51  0.00062
  10.7   351.88   008.2 
2013 02 15  23 20  12 52 17.4  +75 00 30  0.00065
  10.8   323.61   008.6 
2013 02 15  23 30  12 54 22.5  +75 51 41  0.00067
  10.9   298.35   008.9 
2013 02 15  23 40  12 56 30.1  +76 38 53  0.00070
  11.0   275.67   009.3 
2013 02 15  23 50  12 58 40.2  +77 22 29  0.00072
  11.1   255.25   009.7 
2013 02 16  00 00  13 00 53.1  +78 02 51  0.00075
  11.2   236.81   010.2 
2013 02 16  00 10  13 03 09.1  +78 40 17  0.00077
  11.3   220.10   010.6 
2013 02 16  00 20  13 05 28.3  +79 15 03  0.00080
  11.4   204.91   011.1 
2013 02 16  00 30  13 07 51.0  +79 47 23  0.00082   11.4
  191.08   011.6 
2013 02 16  00 40  13 10 17.5  +80 17 31  0.00085
  11.5   178.45   012.1 
2013 02 16  00 50  13 12 48.0  +80 45 36  0.00087
  11.6   166.89   012.7 
2013 02 16  01 00  13 15 22.9  +81 11 50  0.00090
  11.7   156.27   013.3 
2013 02 16  01 10  13 18 02.4  +81 36 20  0.00093
  11.7   146.52   014.0 
2013 02 16  01 20  13 20 46.7  +81 59 16  0.0010
    11.8   137.53   014.7 
2013 02 16  01 30  13 23 36.3  +82 20 43  0.0010
    11.9   129.24   015.4 
2013 02 16  01 40  13 26 31.4  +82 40 49  0.0010
    11.9   121.57   016.2 
2013 02 16  01 50  13 29 32.3 +82 59 39  0.0010
    12.0   114.47   017.1 
2013 02 16  02 00  13 32 39.4 +83 17 19  0.0011
    12.1   107.89   018.0 
2013 02 16  02 10  13 35 52.9 +83 33 53  0.0011
    12.1   101.79   019.0 
2013 02 16  02 20  13 39 13.1 +83 49 25  0.0011
    12.2     96.11   020.0 
2013 02 16  02 30  13 42 40.4 +84 04 00  0.0011
    12.2     90.83   021.1 
2013 02 16  02 40  13 46 14.9 +84 17 41  0.0012
    12.3     85.91   022.3 
2013 02 16  02 50  13 49 57.0 +84 30 31  0.0012
    12.3     81.33   023.5 
2013 02 16  03 00  13 53 47.0 +84 42 34  0.0012
    12.4     77.06   024.8 
2013 02 16  03 10  13 57 44.9 +84 53 51  0.0012
    12.4     73.07   026.2 
2013 02 16  03 20  14 01 51.0 +85 04 26  0.0013
    12.5     69.35   027.7 
2013 02 16  03 30  14 06 05.4 +85 14 20  0.0013
    12.5     65.89   029.3 
2013 02 16  03 40  14 10 28.3 +85 23 36  0.0013
    12.6     62.65   030.9 
2013 02 16  03 50  14 14 59.7 +85 32 15  0.0013
    12.6     59.63   032.6 
2013 02 16  04 00  14 19 39.5 +85 40 21  0.0014
    12.7     56.81   034.5 
2013 02 16  04 10  14 24 27.7 +85 47 53  0.0014
    12.7     54.19   036.4 
2013 02 16  04 20  14 29 24.2 +85 54 54  0.0014
    12.8     51.75   038.4 
2013 02 16  04 30  14 34 28.9 +86 01 25  0.0014
    12.8     49.47   040.5 
2013 02 16  04 40  14 39 41.4 +86 07 27  0.0015
    12.9     47.35   042.6 
2013 02 16  04 50  14 45 01.5 +86 13 02  0.0015
    12.9     45.39    044.9 
2013 02 16  05 00  14 50 28.7 +86 18 10  0.0015
    12.9     43.57    047.2 
2013 02 16  05 10  14 56 02.6 +86 22 54  0.0015
    13.0     41.87    049.7 
2013 02 16  05 20  15 01 42.7 +86 27 13  0.0016
    13.0     40.32    052.1 
2013 02 16  05 30  15 07 28.4 +86 31 09  0.0016
    13.1     38.88    054.7 
2013 02 16  05 40  15 13 19.1 +86 34 43  0.0016
    13.1     37.56    057.3 
2013 02 16  05 50  15 19 14.0 +86 37 55  0.0016
    13.1     36.34    059.9 
2013 02 16  06 00  15 25 12.6 +86 40 47  0.0017
    13.2     35.23    062.6 
2013 02 16  06 10  15 31 13.9 +86 43 20  0.0017
    13.2     34.22    065.3 
2013 02 16  06 20  15 37 17.3 +86 45 33  0.0017
    13.2     33.29    068.1 
2013 02 16  06 30  15 43 22.0 +86 47 29  0.0017
    13.3     32.46    070.8 
2013 02 16  06 40  15 49 27.2 +86 49 07  0.0018
    13.3     31.70    073.5 
2013 02 16  06 50  15 55 32.1 +86 50 29  0.0018
    13.3     31.01    076.3 
2013 02 16  07 00  16 01 36.0 +86 51 34  0.0018
    13.4     30.40    079.0

 

 

П. Маркишки, ИА с НАО

 

 

 

Други скоро предстоящи явления