Новини | Други актуални теми | Астрономически календар на ИА с НАО |

 

 

НАБЛЮДЕНИЯ

 

 

18 октомври 2016 г.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr_files\image9024.jpg

Български астрономи наблюдаваха симбиотичната звезда AG Pegasi

 

Прочетете повече

 

 

9 февруари 2016 г.

Проследяване на новооткритата нова звезда PNV J09553757+6900146 в галактиката М81

 

 

  26 октомври 2015 г.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr_files\image9024.jpg

Екип от български астрономи проследи уникално избухване в галактиката Андромеда. Червената нова M31N 2015-01a е първото подобно наблюдавано явление в тази галактика от 26 години насам.

Прочетете повече

 

 

  11 октомври 2014 г.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr_files\image9021.jpg

През август 2014 г. по наблюдения от 60 см Касегрен телескоп на НАО, наши асторономи отново детектираха фликеринг на симбиотичната звезда CH Cyg след дълъг период на липса на такъв. Този факт бе потвърден и от наблюдения проведени в началото на октомври 2014 г.

 

Прочетете повече

 

 

  24 ноември 2011 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

В НАО-Рожен бе направена спектро-поляриметрия на кометата C/2009 P1 (Garrad) чрез нов режим за наблюдения с двуканалният фокален редуктор FoReRo2 на 2м телескоп.

 

Прочетете повече

 

 

  21 юни 2011 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

Фотометричната променливост е характерна особеност на всички обекти, при които се наблюдава акреция - от тесните двойни системи (катаклизмични звезди, нови-джуджета, галактически черни дупки и др.) до свръхмасивните квазари и сийфъртови галактики.

NGC 4395 е една от най-близките активни галактики от Sd тип, със широки емисионни линии и звездоподобно ядро, излъчващо в рентгеновата област. Най-често тя се споменава и като най-близката и с най-ниска светимост сийфъртова галактика от I тип.

 

Прочетете повече

 

 

  6 юни 2011 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

През последните няколко нощи един от най-наблюдаваните астрономически обекти на нощното небе е свръхновата SN2011dh в галактиката М51 „Водовъртеж”, в съзвездие Ловджийски кучета. За пръв път тя е наблюдавана на 01 юни 2011 г., с яркост 14.1 звездна величина.

 

 

Прочетете повече

 

 

  31 май 2011 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

Българската група за търсене на нови в близки галактики откри втора нова за тази година, в галактиката М31 Андромеда. Откритието е направено в нощта на 29 срещу 30 май 2011 г. по R-кадри на централната област на галактиката, получени с 2-м телескоп в НАО Рожен, 

 

 

Прочетете повече

 

 

  30 януари 2011 г.

Description: Description: Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\observations\fr_files\Nova-1_Andromeda_change_ico.gif

Българската група за търсене на нови в близки галактики откри поредната нова в галактиката М31 (Андромеда). Откритието е направено по BVR-кадри на централната област на галактиката, получени с 50/70 см Шмит телескоп в НАО Рожен, вечерта на 27-ми януари 2011 г. 

 

 

Прочетете повече

  

 

  24 юни 2010 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

Спектри на кометата C/2009 R1 (McNaught), получени в Националната Aстрономическа Oбсерватория (НАО) Рожен, хвърлят светлина върху процесите на формиране на Слънчевата система. В ранните часове на 21 юни 2010 г., с куде-спектрографа на 2-метровия телескоп на НАО, бяха получени спектри на кометата C/2009 R1 (McNaught). Спектрите са с висока разделителна способност, която позволи да бъдат разделени ротационните линии на молекулата на циана (CN) в ултравиолетовата област на електромагнитното лъчение

 

Прочетете повече

  

 

 18 юни 2010 г.

Description: Description: Description: Description: Прочетете повече

В ранните сутрешни часове на 17 юни 2010 г. кометата C/2009 R1 (McNaught) се намираше ниско над североизточния хоризонт, в съзвездие Персей. В Националната Астрономическа Обсерватория Рожен бяха получени кадри и спектри на кометата с 2-метровия RCC телескоп и двуканаления фокален редуктор FoReRo 2. Бяха заснети и широкомощабни кадри със 60 см телескоп.

 

 

Прочетете повече

 

  

 

Начало | Новини | Други актуални теми | Астрономически календар на ИА с НАО