Телескопи, светоприемна апаратура | Инструкции за работа с 2m телескоп (PDF, 941 KB) 

 

 

 

КОНСПЕКТ

 

За полагане на изпит за правоспособност за заемане на длъжност

“Оператор на главен пулт-2м. RCC-телескоп”

(отговаря се писмено на всички теоретични въпроси)

 

 

1.          Статут, задължения и права на дежурния оператор на главен пулт на 2м. RCC телескоп.

2.          правила за безопасност при работа с телескопа и наблюдателната платформа 

2.1.      Персонална безопасност

2.2.      Техническа безопасност:

2.2.1                      потенциални източници на опасни ситуации;

2.2.2                      сигнали и действия при подаването им;

2.2.3                      контакти и действия при възникване на нещастен случай или аварийна ситуация;

3.          Ред за подготовка и наблюдение с 2м. RCC телескоп

3.1.      Стартиране на системата. Поставяне и проверка на звезди: време – дефиниция на звездно време.

3.2.      Работа по насочване на телескопа и следене на обект. Работа с NAKOSTA.

3.3.      Работа със CCD- камера в RC- фокуса:

3.3.1.                    обслужване на дюара- правила за безопасна работа с дюара и CCD- чипа;

3.3.2.                    работа с обслужващата програма PMIS;

3.4.      Действия при завършване на наблюденията.

4.          Координатна система на телескопа и връзката й с екваториалните координатни системи.

5.          Документация, водена от дежурния оператор.

6.          Практическо задание в реални условия.

 

 

 

Телескопи, светоприемна апаратура