Телескопи, светоприемна апаратура

 

 

 

СЪД ЗА ТЕЧЕН АЗОТ НА ИНСТИТУТА ПО

 АСТРОНОМИЯ „МАКС ПЛАНК”

 

Описание и начин на използване

   

 

 

 

Забележка: това описание съдържа само общи бележки за използването на съда за течен азот на ”Макс Планк” и-та по Астрономия. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТО НЕ МОЖЕ да замести МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, които трябва да се спазват при работа с течен азот и със съдове под налягане.

 

Съдът за течен азот (СТА) на ”Макс Планк” и-та по Астрономия се състои от 3 основни части (виж рисунката):

 

1. А – щтранг с два крана (1 и 2), манометър и защитен клапан.

 

2. В – основен съд (с вместимост 50 литра), с един кран (3).

 

3. С – гривна за свързване на А към В.

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\telescopes\fr11_files\image701.jpg

 

 

След напълването на СТА с течен азот, А се стяга към В посредством С, като предварително между А и В се поставя наличният гумено-метален уплътнителен пръстен. След известно време налягането в съда започва да се покачва. Налягане от 0.3 – 0.4 бара е оптимално за ползване на дюара. Ако такова налягане не е достигнато, затворете крана 3 за кратък интервал време, като наблюдавате манометъра. Този кран отвежда топлина от помещението, в което се работи, директно в течния азот. Само няколко секунди са достатъчни изпареният азот да повиши налягането в затворения съд до желаната стойност. При стойност около 0.5 бара се отваря защитният клапан, което е придружено с характерен шум.

Ако забравим крана 3 затворен, има опасност всичкият азот да изтече през защитния клапан.     

Пълненето на дюара на CCD-камерата става чрез кран 1, на чийто щуцер е поставен пластичен шлаух с метален накрайник. Металният накрайник се поставя в отвора за пълнене на дюара на камерата. При камерата Photometrics това е отворът на дъното на нейния дюар. По време на пълненето шлаухът се придържа. Не бива да се упражнява никакво усилие върху шлауха след като той се втвърди от студа. Пълненето продължава докато от втория отвор на дюара на камерата, който е на страничната стена, започне да изтича течен азот.

 

ВНИМАНИЕ: по време на пълненето да не се стои срещу страничният отвор на дюара на камерата!

След завършване на пълненето трябва да се изчака шлаухът да омекне и едва тогава СТА се отмества настрани. На отвора за пълнене се навива болтче, което трябва да бъде изработено (не е част от доставката).

 

ВНИМАНИЕ: В никакъв случай да не се затваря страничният отвор на дюара на камерата. Опасност от експлозия!

Чрез кран 2 се изпуска налягането от СТА, преди последният да бъде отворен.

 

ВНИМАНИЕ: Винаги преди отваряне на съда (преди развиване на свързващата гривна С) отваряйте крана 2 и изчаквайте известно време. Това трябва да се прави дори манометърът да показва 0.0 бара.

Кранът 2 може да се използва и за повишаване на налягането в съда, ако към крана се свърже бутилка със сгъстен азот. Това е най-икономичният начин за избутване на течния азот от СТА. При използване на този метод за създаване на налягане в съда трябва да се има предвид, че в никакъв случай не може да се използва сгъстен въздух, кислород и т.н., а само сгъстен азот.

 

 

  

 

Телескопи, светоприемна апаратура