30.10.2012: Тема на деня: Ядрена енергетика и звезди

 

Бъдещето на енергетиката е управляемият ядрен синтез. Повече от 60 години човечеството се стреми да разработи технология за добив на енергия чрез ядрен синтез. В същото време всяка секунда звездите над нас отделят огромни количества чиста енергия в продължение на милиарди години, благодарение на реакциите на термоядрен синтез в техните недра.  

През 1967 г. Ханс Бете получи Нобелова награда, защото почти тридесет години преди това показа как термоядрените реакции зареждат звездите с енергия.

Модерният свят разбира къде са скрити правилните отговори на въпросите, от които зависи нашето бъдеще и продължава да инвестира милиарди в изучаването на Космоса.

В същото време ние тук и днес, 30.10.2012 г. си задаваме въпроса: Да затворим ли „Космическите очи на България”

 

Вие може да помогнете това да не се случи. Дарителската кампания продължава. Всеки преведен лев ще бъде използван за оцеляването на НАО – Рожен. Банковата сметка е :

 

Сосиете Женерал Експресбанк

4700 Смолян, бул. "България" - 56

IBAN: BG94TTBB94003120017759

BIC: TTBBBG22

Институт по Астрономия, НАО-Рожен

 

Societe Generale Expressbank

4700 Smolyan, Blvd. "Bulgaria" - 56

IBAN: BG94TTBB94003120017759

BIC: TTBBBG22

Institute of Astronomy, NAO-Rozhen

 

Имената на дарителите ще бъдат публикувани в сайта на НАО Рожен на адрес: http://www.nao-rozhen.org/friends/fr2.htm