Към другите новини

 

 

Първи наблюдения с новия 1.5 м телескоп за НАО Рожен

 

Успешно преминаха пробните тестове в завода в Австрия

 

22 май 2022 г.

 

Изпълнителят на договора за доставка и монтаж на новия 1.5-м роботизиран телескоп за НАО Рожен, австрийската фирма ASA Astrosysteme GmbH завърши производството на телескопа и проведе първите му тестове в заводски условия. Този проект е финансиран изцяло по Националната пътна карта за научна инфраструктура, координирана от МОН. Представители на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, бяха поканени да присъстват на тестовете и да проверят на място качествата на телескопа. Те имаха възможност да разгледат завода на фирмата и да се запознаят с производството на телескопи и полирането на огледалата за тях.

Новият апарат за космически наблюдения беше представен от собственика на фирмата Егон Дьобел и от мениджъра продажби Дитмар Вайнцингер. Показана беше конструкцията на телескопа и начинът му на управление. Той превъзхожда трите съществуващи телескопи на Рожен преди всичко с възможността наблюденията към съответно космическо тяло да се осъществяват чрез дистанционно насочване и фокусиране. Оптичната му система, състояща се от три огледала, се управлява от компютър, с което се елиминират всякакви отклонения.

Първите реални наблюдения на астрономически обекти бяха проведени в нощта на 10 май. Извършените тестове потвърдиха заложените в договора параметри за качество на оптичната и механичната система на телескопа. Системата за насочване и софтуерът за провеждане на наблюдения също се оказаха в рамките на договорените параметри. Беше подписан протокол за извършените тестове, с което се счита, че телескопът е приет в заводски условия и процедурата по монтаж на наблюдателната кула и на телескопа може да продължи.

Според работния график на ASA, монтажът на наблюдателната кула и купол ще се осъществят в НАО Рожен преди първата половина на юли, след което при подходящо време ще се извърши и монтажът на самия телескоп. Окончателното приемане на най-новата придобивка за научни изследвания на Космоса на Института по астрономия се очаква да стане в края на август или в началото на септември.

Официалното откриване на телескопа се планира за 10 септември 2022 г. 

 

 Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr95_files\image001.jpg

 

 Първи тестове и наблюдения в завода на ASA с новия 1.5 м роботизиран телескоп за НАО Рожен.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr95_files\image002.jpg

 

Собственикът на фирмата Егон Дьобел показва механизма на монтаж на 1.5 метровото огледало.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr95_files\image003.jpg

 

Представителите на ИА с НАО в завода за оптични елементи на ASA.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr95_files\image004.jpg

 

Подписване на протокол за приемане на телескопа от директора на ИА с НАО проф. д-р Евгени Семков и мениджъра продажби на ASA Дитмар Вайнцингер.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr95_files\image005.jpg

 

Едно от първите астрономически изображения, получени с новия телескоп. Галактиката M101, снимана с 10 минутна експозиция, без използване на филтри.

 

 

 

 

 

 

Към другите новини