Към другите новини | Още за пакета TPOINT

 

 

Новата система за управление на 2-метровия телескоп: първи резултати

 

6 септември 2009 г.

 

На 20 август 2009 г. започнаха изпитанията на новата система за управление на 2-метровия телескоп. Тестовете на голяма част от функциите на телескопа преминаха успешно. Един от параметрите, който характеризира системата е точността на насочване към избрания астрономически обект. За подобряване на тази точност е необходимо насочване към няколко десетки звезди, измерване на корекциите и тяхното анализиране. Специалистите от чешката фирма Projectsoft, които са дизайнери на новата система, използват за анализ на корекциите модела на Patrick Wallace, TPOINT. През нощта на 3.09.2009 бяха получени данни за насочването на телескопа към 29 звезди и бяха измерените корекциите, с които звездите се центрират в полето на кадрите. Тези корекции послужиха за моделиране на грешките на насочване причинени от отместване на оста на телескопа от северния небесен полюс, неперпендикулярност на осите, огъване на тубуса и други отклонения на телескопа от идеалния случай. Полученият модел бе заложен в управлението на телескопа и на 4.9.2009 бяха измерени отклоненията при насочване към 38 звезди, равномерно разпределени по видимата полусфера на небето. Резултатите от измерванията преди и след приложение на модела са представени на двете фигури, осите на които са свързани с координатите на използваните звезди. Хоризонталните стрелки са корекциите по часов ъгъл, вертикалните – по деклинация, а дължината на стрелките е пропорционална на размера на корекциите. Двете фигури са мащабирани еднакво и разликата в насочването преди и след приложение на модела е очевидна – точността на насочване е подобрена драматично. Прецизността на насочване ще бъде увеличена още повече след натрупване на измервания на корекциите при насочване към няколко стотици звезди.

 

      Всички дейности по новата система за управление на 2-метровия телескоп се финансират по договор ДО 02-85 с Фонда за Научни изследвания.

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr9_files\image001.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr9_files\image002.jpg

 

  

 

Към другите новини

 

Още за пакета TPOINT