Към другите новини

 

 

НАО Рожен на четиридесет

 

10 март 2021 г.

 

На 13 март 2021 г. се навършват 40 години от официалното откриване на Националната астрономическа обсерватория Рожен. През първите си години НАО Рожен е научен астрономически комплекс от три телескопа: универсален 2-метров телескоп за фотометрични и спектрални наблюдения и два по-малки телескопа – 50/70-см Шмит и 60-см Касагрен. Първите наблюдения с 2-метровия и Шмит телескопа се извършват на фотографски плаки, а на Касегрен телескопа е монтиран високоскоростен електрофотометър. За първите двадесетина години от работата на обсерваторията са получени над 10 000 фотографии на обекти от Слънчевата система, звезди и звездни купове, отдалечени галакитки и квазари. С Куде спектрографа на 2-м телескоп са получени хиляди спектри на интересни звездни обекти.

Астрономическата обсерватория е като жив обект, който непрекъснато се нуждае от обновление и разширяване на обхвата на дейноста му. С течение на годините апаратурата за наблюдения и методите за обработка се променят и в НАО Рожен са въведени в действие първите цифрови CCD камери, които заменят фотографските плаки. Благодарение на сътруднчеството с институт от Обществото „Макс Планк“, е доставен двуканален фокален редуктор, с който се провеждат фотометрични, поляризационни и спектрални наблюдения. Изработен е нов спектрограф за 2-м телескоп и изцяло е обновена системата за управление на телескопа. През 2005 г. е постоена нова кула за слънчев телескоп. Там е монтиран 15-см Лио-коронограф за наблюдения на слънчевата корона и протуберанси. Малко по-късно е изграден център за посетители с 30-см телескоп за демонстрационни наблюдения. НАО Рожен разполага с напълно оборудвана зала за конференции с около 50 места и възможност за настаняване на участниците в ремонтирани и обновени помещения.

За изминалите 40 години броят на научните публикации, основаващи се изцяло или отчасти на наблюдения с телескопите на НАО Рожен, е над 1 600. Повечето от публикациите са намерили своето място в международни научни издания, включително и в най-престижните – с най-висок импакт фактор. Голям е и броят на защитените докторски дисертации, които са съществен елемент от професионалното израстване на българските астрономи. Пряко свидетелство за това израстване са и многобройните международни научни сътрудничества, които намират своята успешна реализация именно чрез астрономическите наблюдения, провеждани в НАО Рожен. Стотици са младите хора, докосналите се до красотата на нощното небе по време на лагерите и школите за ученици и студенти, които се организират всяка година в НАО Рожен.

 

През последните години благодарение на финансирането по Националната пътна карта за научна инфраструктута, в НАО Рожен започна интензивно модернизиране и обновяване на апаратурата за астрономически наблюдения. Бяха доставени нови високоефективни CCD камери за набюдения с телескопите на обсерваторията. Поръчан е и предстои да бъде доставен 31-см телескоп за наблюдения на Слънцето, оборудван с нови тесноивични филтри и камера за поляризационни наблюдения. Сключен е договор за доставка на нов роботизиран 1.5-метров телескоп, който предстои да бъде монтиран през 2022 г. Като част от инфраструктурата на НАО Рожен ще бъде изградена станция на разпределения панeвропейски радиотелескоп LOFAR, който също е обект от Националната пътна карта за научна инфраструктута 2021-2027.

Поради пандемичната обстановка в страната, в момента не приемаме посетители в НАО Рожен и не можем да организираме празнично мероприятие по повод годишнината. Надяваме се, че след няколко месеца отново ще можем да посрещнем любителите на астрономията и приятелите на НАО Рожен под звездното небе и да разкажем по-подробно за нашите успехи и постижения. 

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7001.jpg

 

Високо дисперсен спектрограф от тип echelle за 2-м телескоп в НАО Рожен, конструиран от екип на ИА с НАО.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7002.jpg

 

Новaта система за управление на 2-метровия телескоп на НАО Рожен.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7003.jpg

 

Снимка на кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) получена в обсерваторията “Ирида” на територията на НАО Рожен.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7004.jpg

 

Участници в практическа школа по спектроскопия за млади учени и докторанти през 2009 г.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7005.jpg

 

Посещение в подкуполното помещение на 2-м телескоп в НАО Рожен.

 

 

Description: D:\htm\WEB_NAO\news\fr86_files\image7006.jpg

 

Наблюдателните кули на 50/70-см Шмит и 60-см Касагрен телескопи в НАО Рожен.

 

 

 

 

Към другите новини