Към другите новини

 

 

Годишна среща на Европейския астрономически съюз

в Лион, Франция

 

25 юни 2019 г.

 

Над 1200 изследователи от областта на астрономията и космическите науки се събират в Manufacture des tabacs в Лион, Франция, от 24 до 28 юни, за годишната среща на Европейския астрономически съюз (EWASS2019). Сред участниците са и 8 учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Конференцията представлява годишна среща на Европейския астрономически съюз (ЕАС) в областта на астрономията и космическите науки и е най-голямата в Европа. Водещи изследователи от цял свят ще представят най-новите си резултати. Домакин на EWASS2019 е Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS и Observatoire de Lyon.

 

Сесиите по време на EWASS 2019 ще покрият широк спектър от теми, симпозиуми и специални сесии, от физика и химия на екзопланети, през образуване на галактики, до образуване на планети, обзори и инструменти, популяризация и разнообразие. Ще има и специална сесия, посветена на празнуването на 100 годишнината на Международен астрономически съюз: „Под едно небе“.

 

Ще има 14 симпозиума, 41 специални сесии и 9 обедни сесии. Спечелилите наградите MERAC - 3 млади учени, носителите на медала Tyco Brahe и на наградата лекция Woltjer, ще изнесат пленарни лекции. Освен тях сред тези, които ще изнесат такива лекции са и Roland Bacon (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, France),  Heino Falcke (Radboud University, the Netherlands) и Ewine van Dishoeck (президент на Международния астрономически съюз).

 

 

Пълна и актуална научна програма можете да намерите на официалния сайт http://eas.unige.ch/EWASS2019/index.jsp

и чрез акаунта на конференцията в Twitter: https://twitter.com/ewass2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към другите новини