Към другите новини

 

 

Обръщение на Директора на ИА с НАО към приятелите на

астрономията и НАО – Рожен

 

17 април 2018 г.

 

През 2008 г. между Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и Институт по астрономия (ИА) на БАН беше сключен договор ДО 02-85/2008 „Национална астрономическа обсерватория – Рожен – център за върхови постижения в астрономията“ по конкурса „Центрове за върхови научни постижения“. Договорът е изпълнен успешно от наша страна и според  статията на Проф. Мардиросян публикувана в Бюлетин № 2 на ФНИ от 2015 г. „...има важно значение за модернизацията на инфраструктурата на Обсерваторията, като рязко повишава ефективността на наблюденията и я прави конкурентноспособна на световно ниво.“ Подробна оценка за изпълнението на този договор можете да намерите на сайта на ФНИ: https://www.fni.bg/sites/default/files/flipping_book/br2/index.html#/8

Въпреки, че договорът не е приключил със споразумение за прехвърляне на закупената апаратура и оборудване на базовата организация, в случая ИА с НАО, срещу Института се води съдебно дело (ТД №58 от 2013 г.) заведено в Търговското отделение на Софийски градски съд. Делото касае искане от страна на ФНИ за неизпълнено съфинансиране по договора. Нашите възражения по делото са, че ИА с НАО е вложил и продължава да влага огромни финансови средства за подръжката на Националната астрономическа обсеравтория – Рожен и е неточно да се твърди, че ние не участваме в модернизацията на обсерваторията и превръщането ѝ в световен научен център. Съдебният спор не касае неправомерно изразходвани средства на ФНИ, които ИА с НАО би трябвало да въстанови, а неточности при отчитането на първият етап от договора, в който съфинансирането от страна на ИА не е било включено в отчета.

В момента в Софийския апелативен съд е даден ход на делото по нашето обжалване на решението на Софийския градски съд. На първото заседание на апелативния съд беше предложено на двете страни да сключат споразумение за извънсъдебно решение в полза и на двете научни организации. Но за съжаление ръководството на ФНИ не отговори на нашето искане за среща и обсъждане на евентуално споразумение. Ще бъде жалко, ако средства предназначени за научни изследвания, които и без това са толкова малко, продължават да се изразходват за нови съдебни процедури.

 

 

 

Проф. д-р Евгени Семков, директор на ИА с НАО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към другите новини