Към другите новини | Други наблюдения

 

 

По следите на новата комета C/2017 O1 (ASASSN)

 

28  ноември 2017 г.

 

На  13 октомври 2017 г., в 21:51 българско време скоро откритата комета C/2017 O1 (ASASSN) премина през своя перихелий (най-близката точка до Слънцето по орбитата на всяко тяло от Слънчевата система). Наблюдателен екип от Института по астрономия (ИА) с Национална астрономическа обсерватория (НАО) получи кадри на кометата  с 2-метровия телескоп на НАО Рожен в два специфични момента – на 14 октомври, около 18 часа преди преминаването през перихелия и през следващата нощ, 15 октомври, около 6 часа след като кометата започна да се отдалечава от Слънцето. В момента на перихелия  кометата се намираше на разстояние малко под 1.5 а.е. от Слънцето (1 а.е. е средният радиус на Земната орбита ≈ 150 млн. км), близо до орбитата на Марс. За изследване активността и физическите параметри на кометата, в двете последователни нощи бяха получени изображения в различни цветове (така наречените B, V, R и I-филтри, приблизително съответстващи на син, зелен, червен и инфрачервен цвят). Наблюденията бяха провокирани от рядката възможност да бъде наблюдаван новопоявил се обект при сравнително далечно преминаване през тази особена точка, перихелия, като се проследи активността и  промяната на яркостта в кратка времева скала (едно денонощие).

 

Анализът на данните от 14 и 15 октомври 2017 г. показа пoвишение в повърхностната яркост в комата на кометата с 0.3 звездни величини за R-филтър и 0.8 звездни величини за I-филтър, признак за процес на отключваща се активност. Фотометричният анализ предвид геометричните особености (взаимните положения на Слънце-Комета-Земя) при първите наблюдения отчетоха следните звездни величини в различните филтри: B=14.48±0.02, V=13.81±0.01, R=14.10±0.01 и I=14.40±0.01, а измерената яркост се оказа с 2-3 звездни величини по-ниска от предвидената при моделни пресмятания. Анализът на морфологичните особености в праховата кома на кометата не показа отчетливи разлики и/или наличието на специфични структури (джетове). Получените данни позволиха да изчислим темпа на отделяне на прах от кометното ядро. За целта бяха използвани измерената яркост, приети бяха типични стойности за албедото (отражателната способност) на праха, както и други параметри, характеризиращи праховите частици и получени през последните години от измервания с няколко от инструментите на космическата мисия Rosetta/Philae. Получената предварителна оценка на темпа на загуба на маса от кометата C/2017 O1 (ASASSN) e между 500-1700 кг/с (при размер на частиците 0.1-1.0 см). Това означава, че всяка секунда от повърхността на ядрото се отделят прахови частици с обща маса на един малък автомобил или средно голям джип.

 

C/2017 O1 (ASASSN) е новопоявила се комета открита от All Sky Automated Survey for SuperNovae, наблюдавана за първи път на 19-ти юли 2017 г. в южното полукълбо (виж. http://www.astronomerstelegram.org/?read=10848). Обектът е засечен в няколко последователни изображения (90 сек.) във V-филтър с видима звездна величина ~15.3 и отчетливо собствено движение (отличаващо го от звезда). По-скорошни наблюдения разкриха хало около обекта най-малко 25 дъгови секунди в радиус, компактно ядро и не добре изявена прахова опашка. След множество допълнителни наблюдения и анализ на характеристиките Международния Астрономически Съюз, класифицира обекта като комета с постоянно име C/2017 O1 (ASASSN). Кометата е със силен наклон на орбитата си спрямо орбитата на Земята i = 39.849 градуса, характерно за обекти произходжащи от облака на Оорт (сферична структура на разстояние 50-100 хил. а.е., наричана „резервоар за комети“), откъдето се предполага, че е и нейният произход. Кометата е определена, като дългопериодичната с орбитален период ~8200 години и ексцентрицитет e = 0.99658, т.е. с близка до парабола орбита..

 

Анализът на нетипичната феноменология на кометата C/2017 O1 продължава, а наблюденията се явяват част от научните цели на отдел “Слънце и слънчева система” към ИА с НАО, БАН за мониторинг и изучаване характеристиките на тела от слънчевата система.

 

В екипа получил кадрите на кометата C/2017 O1 (ASASSN), извършил тяхната обработка и анализ, участваха следните научни сътрудници на ИА с НАО: Пламен Николов, Александър Куртенков, Пенчо Маркишки и Таню Бонев.

За повече информация се обръщайте към П. Николов, pnikolov@astro.bas.bg

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: F:\WEB_NAO_chasti\news\fr68_files\image7001.jpg

 

Фиг. 1. Кометата C/2017 O1 (ASASSN) в полето на 2-м телескоп (5.76 х 5.59 arcmin) при наблюдение в R-филтър на 14 октомври 2017 г. (изображението е в негатив). Поради близостта и скоростта на кометата, нейното движение по небето е винаги различно от това на звездите в кадъра. При продължителна експозиция от 600 сек. звездите оставят дълги следи.

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: F:\WEB_NAO_chasti\news\fr68_files\C2017_O1d-14.10.2017.gif

 

 Фиг. 2. Анимация на движението на кометата C/2017 O1 (ASASSN) съставена от кадри, получени с 2м телескоп на НАО.

 

 

 

 

 

Към другите новини