Към другите новини | Други наблюдения

 

 

Екип на Института по астрономия изследва

опасен за Земята астероид

 

12 ноември 2017 г.

 

На 12-и октомври 2017 г. в 08:42 ч. официално време, потенциално опасният за Земята астероид 2012 TC4 премина на 50 151 км от центъра на нашата ланета, т. е. само на около 44 хил. км от земната повърхност, или на почти 8 хил. км над зоната на геостационарните спътници.

 

Няколко часа преди най-голямото сближаване със Земята, екип от Института по астрономия (ИА) получи серия от кадри на ТС4, използвайки 2-метровия RCC телескоп на Националната астрономическа обсерватория (НАО). Поредицата от 12 изображения бе получена при използването на четири различни филтъра (цвята), разположени във видимата част на електромагнитния спектър. Кадрите, всеки с експозиция 30 секунди, бяха сглобени в анимация, където астероидът се вижда като леко удължен звездообразен обект, преминаващ по диагонал през кадъра. Регистрацията на ТС4 беше възможна, благодарение на вградената в управлението на 2м телескоп функция за следене на обекти, бързо движещи се на фона на далечните фиксирани звезди. Въпреки сравнително кратките експозиции, следеното на астероида, „бягащ“ с огромна скорост, води до изтеглянето на звездите от фона в отчетливо видими в кадрите дълги светли линии.

 

Измерването на яркостта (фотометрия) на астероида в отделните кадри показа, че тя се променя  между 12.6 и 13.4 звездна величина в интервал от време по-кратък от 10 минути. Точността на фотометрията на всяко измерване е по-висока от 1%, а промяната в яркостта е приблизително 2 пъти. Тази голяма промяна се обяснява с неправилната форма на астероида и с неговото бързо околоосно въртене, с  период 12.23 минути [1]. Приемайки стойност 0.1 за албедото (отражателната способност) на 2012 TC4, получихме неговия ефективен диаметър – между 10.5 и 15.1 метра за различните ротационни фази, т. е. при различния ъгъл, под който виждаме астероида.

 

Потенциално опасният за Земята астероид 2012 TC4 е открит на 4 Октомври 2012 г. от Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS1) [2]. Орбиталният му период е 1.67 години. ТС4 заема 30-то място в класацията на телата преминали близко до Земята [3]. Сегашното му сближаване със Земята се равнява само на 0.13 LD (LD = средното разстояние Земя-Луна = 384 399 км).

 

Обектите преминаващи близо до Земята (Near-Earth Objects NEOs) се разделят на четири групи в зависимост от орбитните им елементи [4]: Amor, Apollo, Aten и Atira. Всички тези обекти представляват особен интерес, но най-важни са наблюденията на обектите от групите Apollo и Aten, които пресичайки земната орбита, създават реална опастност от сблъсък със Земята. Астероидът 2012 TC4 спада към групата Apollo и предвид изключително близкото му преминаване, беше цел на много астрономи по целия свят. Различните оценки, за размерите му, получени от други изследователи варират в диапазона 10 – 30 метра.

 

Информацията за размера е особено важна за потенциално опасните за Земята обекти. Последиците от сблъсък между Земята и космическо тяло се определят от редица параметри – скорост, ъгъл на падане, място на падане, състав на обекта и размер на обекта, като размерът и скоростта са с най-голям принос в оценката на евентулните последствия. Неотдавнашен пример за последиците от сблъсък с подобен обект е Челябинският метеорит [5]. Оценките за неговите размери, при навлизането му в горните слоеве на Земната атмосфера, са приблизително 20 метра, т. е. сравнително близки до размерите на 2012 TC4. Щетите нанесени от Челябинския метеорит доказват значимостта на подобен род изследвания. Но нека отбележим, че 2012 ТС4 бе открит няколко години преди сегашното му опасно сближаване със Земята, докато никой не подозираше за съществуването на Челябинският обект преди той да навлезе в Земната атмосфера и да се взриви в нея, създавайки мощна ударна вълна, която нанесе поражения в Челябинск и неговите околности.

 

Кадрите, получени с 2м телескоп на НАО Рожен, дават възможност да се определят още редица физически параметри на астероида 2012 ТС4. Ето защо техният анализ продължава. Познавайки по-добре малките тела в Слънчевата система имаме възможност да прогнозираме по-точно тяхното развитие, еволюцията на техните орбити, както и опасностите от евентуален сблъсък.

 

В екипа, регистрирал астероида 2012 ТС4, обработил данните и анализирал резултатите до момента участват следните сътрудници на ИА с НАО: Андон Костов, Митко  Чуралски, Пенчо Маркишки  и Таню Бонев.

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: I:\Downloads\tc4_050_small.gif

 

 

 

За повече информация се обръщайте към А. Костов, akostov@astro.bas.bg

 

 

[1]    https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top

[2]     http://www.minorplanetcenter.net/db_search

[3]     https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/

[4]    https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html

[5]     https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor

 

 

 

 

 

 

 

Към другите новини