Към другите новини

 

 

Нова система за управление на 2м РКК-телескоп

 

26 март 2009 г.

 

На 26 март 2009 г., представители на Института по астрономия и фирмата Projectsoft (www.projectsoft.cz) подписаха договор за проектиране и изработване на нова система за управление на 2-метровия телескоп на Националната астрономическа обсерватория – Рожен. Новата система ще подмени изцяло старата 30-годишна електроника на телескопа и ще гарантира по-ефективното провеждане на астрономическите наблюдения. Съгласно план-графикa новата система за управление ще бъде въведена в експлоатация през м. септември 2009 г. Това съществено обновяване на 2-метровия телескоп се извършва с финансовата подкрепа на Фонд „Научни Изследвания” (www.nsfb.net) по проект CVP01/002 (договор ДО 02-85).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Към другите новини