Към другите новини

 

 

Има ли бъдеще за Националната астрономическа обсерватория? 

 

13 октомври 2014 г.

 

 Висококвалифицираните кадри са гаранция за успеха на всяка дейност. Тази всеизвестна истина е валидна с особена сила за научните дейности, а когато те са свързани с поддръжката, експлоатацията и модернизирането на уникална инфраструктура, подготовката и обучението на такива кадри става част от стратегията за развитие на науката в съвременното общество. 

 

Съзнавайки колко е важно непрекъснатото повишаване на познанията и уменията на младите учени, екип от сътрудници на  Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен” към БАН подготви и спечели двугодишен проект през 2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. През периода 2012 – 2014 г., съгласно програмата на проекта, бяха реализирани редица обучения, предимно за създаване на практически умения, с цел повишаването на професионалната култура на младите учени в областта на съвременните технологии в астрономията и използването им в научните изследвания. За обученията бяха поканени като лектори изявени чуждестранни и български учени.

 

Предварителна информация за проекта и за неговия напредък може да получите от брошурите, публикувани по време на неговото изпълнение.

 

Институтът по астрономия с НАО, който се явява бенефициент в този проект, периодически запознава обществеността с успешното изпълнение на задачите, предвидени в проекта. На 15 октомври 2014 г. (сряда) от 13:30 ч. в сградата на Планетариума в Смолян ще се проведе Пресконференция и Информационен ден по проекта. Моля, запознайте се с програмата на събитието.

 

Най-учтиво ви каним да вземете участие в нашия отчет пред обществеността на град Смолян. Успяваме ли ние да опазим и развиваме създаденото преди десетилетия в околностите на града уникално научно съоръжение? Успяваме ли да го поддържаме и развиваме така, че след време то да бъде конкурентноспособно сред Европейските астрономически обсерватории. Ще може ли в бъдеще Смолянска област да продължи да се гордее с това, че на нейна територия продължава да функционира най-значителната астрономическа институция в Югоизточна Европа? Вашето присъствие и участие ще ви даде възможност да намерите отговори на тези въпроси. 

 

 

Description: Description: C:\htm\WEB_NAO\news\Untitled-1.jpg

 

 

 

   

 

Към другите новини