Към другите новини

 

 

Започна асемблиране, юстиране и тестване на ешелен спектрограф

за 2-метровия телескоп на НАО Рожен

 

23 ноември 2013 г.

 

На 30 април 2013 г., Институт по Астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория (ИА с НАО) и „Завод за Оптика” АД, Панагюрище, подписаха договор за „Изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle" предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория”. Финансирането на договора е осигурено по проект на ИА с НАО с ФНИ – “Национална Астрономическа Обсерватория - Рожен: Център за върхови постижения в астрономията”. Общата стойност на ешелния спектрограф, включваща всички фази от изследването до въвеждането в експлоатация, е 310 хил. лева. Изпълнителят, „Завод за Оптика” АД, бе избран след успешно участие в обществена поръчка, подготвена  от ИА с НАО.

 

След етапите на изследване, разработка, изработка и доставка на компоненти, през октомври 2013 г. настъпи горещата фаза на изграждане на спектрографа. Тя започна на 6-ти октомври 2013 г., в „Завода за Оптика”, Панагюрище, с проверка на наличността и изправността на компонентите на спектрографа. Спектрографът беше сглобен върху оптичната маса (фаза 1, 2 и 3) и бяха изработени необходимите крепежни елементи за фиксиране и юстировка на отделните компоненти. Беше проверена изправността на оптичните влакна и вечерта на 10 октомври бяха получени първи спектри на светлина от калибровъчните лампи. Заводските изпитания показаха, че  параметрите на отделните компоненти съответстват на договорените технически характеристики, а спектрографът надвишава основните изисквания към системата: спектрално разделяне R > 40000 и работен спектрален диапазон, получаван с еднократна експозиция, 400 – 900 нм. На 11-ти октомври спектрографът бе разглобен и транспортиран до НАО Рожен.

 

На 12-и октомври започна монтирането на спектрографа в специално отредено за него помещение в кулата на 2-м телескоп, изолирано от фундамента и намиращо се на етажа непосредствено под самия телескоп. Между етажите бе прокаран световод с дължина 30 метра, който отвежда светлината от Ричи-Кретиен фокуса на телескопа до спектрографа. Екип от специалисти от ЗО, заедно със сътрудници на ИА с НАО започна юстировка и фокусировка на инструмента. Различните дейности се извършваха до телескопа, в електронната лаборатория и в механичната работилница. Бяха тествани камерата за гидиране и камерата за регистриране на спектрите, както и редуктора за светлосилата, монтиран на входното устройство на спектрографа. Бяха получени спектри на светлина от калибровъчните лампи и спектри на дневното небе. По инициатива на „Завод за Оптика” АД, извън клаузите на договора, бе проектиран, изработен и доставен „кожух”, който покрива спектрографа и го изолира от влиянието на околната среда, а в бъдещата му експлоатация ще осигури неговото по-ефективно термостатиране. Продължава прецизната юстировка на прибора, след завършването на която предстои получаването на първите спектри на звезди.

 

 

 

  

  

 

Към другите новини