Към другите новини

 

 

 

14.12.2008 г.

В навечерието на Международната година на астрономията завърши изграждането на рампа за инвалидни колички пред кулата на 2-м телескоп и бе инсталирана подвижна механизирана платформа за транспортиране на инвалидни колички от петия етаж на кулата, до подкуполната зала на телескопа. Тези съоръжения бяха изградени по проект финансиран от Агенцията за хората с увреждания и ще осигурят лесен достъп в сградата на хора, имащи двигателни проблеми.

 

Външната рампа пред кулата

 

Подвижната платформа до подкуполна зала

 

Моменти от строежа на външната рампа

 

 

 

Външната рампа

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1001.jpg 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1002.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1003.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1004.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1005.jpg

 

 

 

 

Подвижната платформа до подкуполната зала

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image2001.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image2002.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image2003.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image2004.jpg

 

 

 

 

Моменти от строежа на външната рампа

12 септември 2008 г. 

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1006.jpg

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1007.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1008.jpg

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr4_files\image1009.jpg

 

 

  

 

Към другите новини