Към другите новини

 

 

                                                                                                                      

 

 

Съюз на астрономите в България

Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно”, Димитровград

Община Димитровград

 

 

седма национална научна КОНФЕРЕНЦИЯ НА Съюза на астрономите

в България

 

ПОСВЕТЕНА НА 50 ГОДИШНИНАТА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ПЛАНЕТАРИУМ  В БЪЛГАРИЯ

 

Димитровград, 8 - 10 юни 2012 г.

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

„Физика на Слънцето и слънчево-земни взаимодействия”

 „Слънчева система”

 „Звездна астрофизика”

 „Извънгалактична астрономия и космология”

„Астрономически инструменти, софтуер и бази данни”

„Дидактика и популяризация на астрономията”

„История на астрономията в България”

 
Кръгла маса на тема: „Популяризация и преподаване на астрономията в България”

 

 

В рамките на националната конференция по астрономия ще бъдат организирани и проведени:

·              Тържествено  отбелязване на 50 годишния юбилей на първия  планетариум в България

·              Екскурзия за разглеждане на археологически забележителности в региона.

 

Организационен комитет на Националната конференция по астрономия:  

Диана Кюркчиева - председател

Таньо Бонев, Валери Голев, Ренада Антова и Йоанна Кокотанекова - членове

 

Локален организационен комитет:

Димитър Кокотанеков, Диляна Гочева, Валери Славов

 

Заявки за доклади, съдържащи заглавие, автори и кратко резюме, се приемат до 30.03.2012 г. на мейл-адрес: d.kyurkchieva@shu-bg.net

 

Докладите трябва да бъдат оформени по изискванията на Bulg. Astr. J. http://www.astro.bas.bg/AIJ/instructions.html, където след докладването им ще бъдат отпечатани.

 

Мейл-адрес на НАОП „Дж. Бруно”:  naopjbruno@abv.bg

Тел. 0391 66797

 

 

 

  

 

Към другите новини