Към другите новини

 

 

 МЕЖДУНАРОДЕН ЕКИП ОТ АСТРОНОМИ С ВОДЕЩО БЪЛГАРСКО

УЧАСТИЕ ОТКРИ НОВ КЛАС МАГНИТНО-АКТИВНИ ЗВЕЗДИ

 

13 декември 2011 г.

 

През периода 2007 – 2011 бяха проведени наблюдения на петдесет и шест единични звезди-гиганти от късни спектрални класове. Използавани бяха 2-м TBL телескоп на обсерваторията Пик дю Миди, Франция и CFH телескоп (Хавай), оборудвани с най-новото поколение спектрополaриметри NARVAL и ESPADONS. Те дават възможност за прецизно регистриране и измерване на много слаби звездни магнитни полета. Изпълнението на наблюдателната програма беше финансирано на конкурсен принцип от европейския консорциум OPTICON (3 сесии, р-л проекти доц. Ренада Константинова-Антова от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория Рожен към БАН), френската програма PNPS (р-л проект проф. Мишел Орие), българския фонд «Научни изследвания» (р-л проекти доц. Константинова-Антова), както и по канадска научна програма (р-л проект д-р Грег Уейд). Темата "Магнитни полета при единични късни гиганти" е финансирана също така от фонд «Научни изследвания» по проекти ДО 02-85, ДСАБ 02/3 и в рамките на Българо-френското научно-техническо сътрудничество, програма RILA/EGIDE, по проект РИЛА 05/10. Международния колектив с р-ли доц. Константинова-Антова и проф. Орие е признат за световен лидер в тази област и е включен в консорциума за изучаване на магнетизма при звезди от късен спектрален клас Bcool, където доц. Константинова-Антова е координатор по темата. Работата по активността на единичните гиганти от късен спектрален клас е започната през 90-те години в българските обсерватории НАО-Рожен и АО-Белоградчик.

 

Получените научни резултати хвърлят нов поглед върху активността и действието на магнитното динамо в напреднали стадии на звездна еволюция - една слабоизучена досега област. Открит е нов клас магнитно-активни звезди, намиращи се в еволюционен стадий след горене на хелия (т.нар. асимптотичен клон на гигантите). Тези резултати са отбелязани сред най-добрите постижения за периода 2009-2011 г. в доклада на Комисия 25 на Международния астрономически съюз (arxiv.org/abs/1111.0589). Предлагаме превод на онази част от доклада, където те са описани.

 

МАГНИТНИ ПОЛЕТА ПРИ ЧЕРВЕНИ ЗВЕЗДИ-ГИГАНТИ (проф. Корин Шарбонел, президент на Комисия 25 на Международния астрономически съюз, IAU Trans. Volume XXVIIIA

Reports on Astronomy 2009-2011, Ian Corbett, ed., in press)

 

Наблюденията на  червените звезди-гиганти разкриват нови страни от връзката между  звездните магнитни полета и звездната еволюция. През последните три години беше проведено пилотно изследване на около петдесет единични късни звезди-гиганти (избрани основно по признаци за хромосферна активност). Бяха използвани спектрополяриметрите NARVAL@Pic du Midi и ESPaDOnS@CFHT. За пръв път беше регистрирано магнитното поле на звездата Бетелгейзе - предполага се, че това поле се генерира от т.нар. "локално динамо" (Auriеre et al. 2010).

 

Почти всички звезди-гиганти от късен спектрален клас, при които е регистрирано магнитно поле, се намират в основата на червения клон на гигантите или в областта на горене на хелия. Много съществен извод, който бе направен наскоро, е че силата на магнитното поле зависи от периода на въртене. По-бързо въртящите се гиганти имат магнитни полета от няколко десетки гаусa (Konstantinova-Antova et al., 2008, 2009), докато при по-бавно въртящи се гиганти, като Полукс, например, се регистрират полета от около половин гаус (Auriеre et al. 2009). За Полукс това предполага звездна активност, подобна на слънчевата, или дори по-слаба от нея (Petit et al. 2008). При друга звезда-гигант - EK Eri, беше установено, че магнитното й поле е около двеста гауса. Докато е бил звезда-джудже, този обект вероятно е представлявал Ар звезда с много по-силно магнитно поле (Auriеre et al. 2008, 2011).

 

Konstantinova-Antova et al. (2010) измериха магнитни полета от един до няколко гауса при няколко М-гиганта, сред които е звездата EК Boo, която е се намира в началото на асимптотичния клон на гигантите, или е на върха на клона на гигантите. Някои от тези единични М-гиганти се въртят по-бързо от типичното за техния спектрален клас и светимост. Положението им на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел показва, че това са звезди със средни маси, намиращи се на асимптотичния клон на гигантите. Посочените резултати разкриват един нов клас магнитно-активни звезди. Необходими са допълнителни спектрополяриметрични наблюдения, които да дадат отговор на въпроса дали тези звезди са редки уникални обекти, или магнитната активност е доста по-често срещано явление сред М-гигантите, отколкото се предполагаше до сега.

 

В атмосферата на бързо въртящата се звезда-гигант HD232862 от спектрален клас G8II, с магнитно поле от няколко десетки гауса, бе регистрирано необичайно високо съдържание на литий (Lеbre et al. 2009).

 

 

Литература:

Auriеre, M., Konstantinova-Antova R., Petit P. et al., 2008, A&A, 491, 499

Auriеre, M., Wade, G., Konstantinova-Antova R., et al., 2009, A&A, 504, 231

Auriеre, M., Donati, J.F., Konstantinova-Antova R., et al., 2010, A&A, 516, L2

Auriеre, M., Konstantinova-Antova R., Petit, P., et al., 2011, A&A, in press

Konstantinova-Antova, R., Auriеre M., Iliev I ., et al., 2008, A&A, 480, 475

Konstantinova-Antova R., Auriеre M., Schrоder K.-P., Petit P., 2009, in Proc. IAU Symp. ”Cosmic Magnetic Fields: From Planets, to Stars and Galaxies”, K.G. Strassmeier,A.G. Kosovichev, J.E. Beckman, eds., 433

Konstantinova-Antova, R., Auriеre M., Charbonnel, C. et al., 2010, A&A, 524, A57

Lеbre, A., Palacios, A., Do Nascimento, J.D., et al., 2009, A&A, 504, 1011

 

 

За повече информация: доц. д-р Ренада Константинова-Антова (renada@astro.bas.bg).

 

 

 

 

 

Към другите новини