Към другите новини

 

 

През нощта на 7 срещу 8 октомври 2011 г. ученици от курсовете по астрономия с ръководител д-р Веселка Радева, НАОП Варна, проведоха в НАО-Рожен наблюдения с образователна цел на обекти от каталога на Месие, на планетата Юпитер с нейните спътници и на Луната. Наблюденията бяха проведени под ръководството на д-р Никола Петров, с новият MEADE 12ACF телескоп, закупен за целите на научно-изследователския проект DO 02-362 SMARTNET, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН.

Основен бенефициент по проекта е Астрономическият център при Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, а партньори са Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Института по астрономия при БАН и НАОП “Николай Коперник“ - Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към другите новини