Други астрономически явления | Новини

 

 

ПЪЛНО ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ НА 15 СРЕЩУ 16 ЮНИ 2011.

 

 

 В нощта на 15 срещу 16 юни, при добри метеорологични условия от нашата страна ще може да се наблюдава пълно лунно затъмнение, с характерни моменти както следва:

 

Първи контакт с полусянката на Земята: 20h 24m 34s на 15 юни;

Първи контакт със сянката на Земята: 21h 22m 56s на 15 юни;

Начало на пълното затъмнение: 22h 22m 30s на 15 юни;

Максимална фаза: 23h 12m 36s на 15 юни;

Край на пълното затъмнение: 00h 02m 42s на 16 юни;

Последен контакт със сянката: 01h 02m 15s на 16 юни;

Последен контакт с полусянката: 02h 00m 45s на 16 юни.

 

Моментите са в официално време. 

 

Цялото затъмнение ще се вижда от източната половина на Африка, Близкият изток, Централна Азия и Западна Австралия. Началото на затъмнението ще се вижда от Европа, Африка, Азия (без крайните североизточни части), Австралия, Океания, Антарктида, южните части на Атлантическия океан, Индийския океан, част от Тихия океан.

 

Желаещите да наблюдават затъмнението от началото на частичните фази трябва да са готови в 21h 22m 56s, когато земната сянка видимо и бавно ще започне да настъпва отляво - надясно по лунния диск. Явлението ще се наблюдава ниско над югоизточния хоризонт. Ще бъде достъпно с невъоръжено око, но могат да се ползват бинокли, зрителни тръби или телескопи с неголеми увеличения, при които целият лунен диск се побира в зрителното поле на прибора. Небесният спектакъл ще се развива в съзвездие Змиеносец, практически на фона на Млечният път - недалеч от най-ярката му част в съзвездие Стрелец. На около 6о източно от затъмнената Луна, с обикновен бинокъл ще могат да се наблюдават някои по-ярки мъглявини и звездни купове: дифузните мъглявини М8 - Лагуна, М20 - Трифида, звездният облак М24 и др.

 

 

Звездна карта на района на затъмнението по време на максималната фаза в 23h 12m 36s на 15 юни.

Картата е изготвена с помощта на свободната програма Stellarium 1.10.6.1.

 

 

Още за това явление от NASA

  

  

 

Други астрономически явления

Новини