Към другите новини

 

 

О  Б  Я  В  А

 

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНА РАЗПРОДАЖБА

 

26 ноември 2010 г.

 

Берлинската стена падна преди 21 години и днес е трудно да се намерят сувенирни парчета от нея. Все по-трудно става да се открият предмети произведени във вече несъществуващата Германска Демократична Република. Те са или в музеите или на бунището. А предметите от онова време, които се съхраняват от семействата, най-често са масово произвеждани вещи за широка употреба, които вършат добра работа, но нямат антикварна стойност.

 

Съвсем друга е ситуацията в Националната астрономическа обсерватория. Двуметровият телескоп е един от петте 2-метрови рефлектора, произведен в заводите на Народното предприятие Карл-Цайс Йена и представлява уникална система от оптика, прецизна механика и електроника. През 2009 г., тридесет години след въвеждането на телескопа в експлоатация, неговата система за управление бе изцяло подменена. Старите части са запазени и ще бъдат използвани като експонати в бъдещата постоянна експозиция на астрономически прибори и инструменти на Обсерваторията.

 

Тежката финансова криза не подмина и Националната астрономическа обсерватория. Разглеждайки съхраняването на уникалната инфраструктура на Обсерваторията и запазването на високо-квалифицирания персонал в нея, ръководството на ИА с НАО взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.     Част от тези експонати, съхранявани в Националната астрономическа обсерватория да бъдат продадени на благотворителна разпродажба.

2.     Кадри на експонатите, заедно с тази информация, да бъдат публикувани на сайта на НАО.

3.     Всички средства събрани от тази разпродажба на уникални части от старото управление на 2-метровия телескоп да бъдат използвани за покриване на най-необходимите разходи за редовната експлоатация на Обсерваторията и за заплати на персонала.

 

 Следват снимки на предлаганите експонати:

 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9001.jpg

 

Цена 14 000 евро (за ПСП - 1800 евро)

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9002.jpg

 

Цена 19 000 евро

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9003.jpg

 

 Цена 17 000 евро

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9004.jpg

 

Цена 700 евро 

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9005.jpg

 

Цена 12 000 евро

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9006.jpg

 

Цена 4 000 евро

 

Description: C:\htm\WEB_NAO\news\fr20_files\image9007.jpg

 

Цена 4 000 евро 

 

  

 

Към другите новини