Към другите новини

 

 

 

 Материали от пресконференцията на Института по астрономия

към БАН, състояла се на 17 май 2010 г. в пресклуба на БТА

 

 

 

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН

(ст.н.с. Таню. Бонев, PPT-презентация 5.4 MB)

 

 

Националната астрономическа обсерватория - Рожен – гравитационен център на националната научно-образователна инфраструктура по астрономия в България

(проф. Диана Кюркчиева, PDF 75 KB)

 

 

Ролята на Националната астрономическа обсерватория за националното и международно образование по природни науки

 (д-р Веселка Радева, PDF 50 KB)

 

 

НАО и студентските практики по астрономия, перспективи

 (гл. ас. д-р. Евгени Овчаров - катедра Астрономия, ФзФ при СУ, PDF 48 KB)

 

 

 

 

 

  

 

Към другите новини